Slavnostní promoce absolventů programu CEMS MIM

3. prosince
2007

V sobotu 1. 12. 2007 se v italském Miláně konala slavnostní promoce absolventů společného magisterského studijního programu Master in International Management 17 evropských vysokých škol.

CEMS (Community of European Management Schools and International Companies) je strategickou aliancí prestižních evropských vysokých škola a velkých mezinárodně působících společností. VŠE v Praze je řádným členem CEMSu od roku 1998. Hlavním projektem CEMSu je společný navazující magisterský studijní program International Management. Specifikem tohoto studijního programu je úzké napojení na podnikovou praxi. V rámci programu absolvují studenti nejen výuku odborných předmětů v angličtině na své mateřské univerzitě, ale jsou povinni studovat jeden semestr v zahraničí a zúčastnit se i aktivit připravovaných ve spolupráci s firemními partnery, například tzv. skill seminářů, vypracování a obhajoby podnikatelských projektů (Business Projects) či realizovat minimálně desetitýdenní stáž v zahraniční společnosti.

Absolventi programu jsou každoročně promováni na jedné z partnerských škol. Před samotnou promocí mohou využít možnosti získat nabídky na zaměstnání v rámci veletrhu pracovních příležitostí (Career Forum), jehož se v Miláně zúčastnilo 45 společností (např. Nokia, PricewaterhouseCoopers, Wolseley, Whirlpool, Shell, Unicredit). Na fóru proběhlo celkem 799 pohovorů absolventů s možnými budoucími zaměstnavateli.

Diplomy předali studentům významní představitelé CEMSu – president prof. Bernard Ramanantsoa (HEC Paris), výkonný ředitel François Collin a člen řídícího výboru Andrea Sironi (Universit? Bocconi). VŠE v Praze se stala z hlediska počtu absolventů jednou z nejúspěšnějších škol. Z celkového počtu 377 graduantů bylo 29 absolventů z Vysoké školy ekonomické v Praze. Příští rok se bude promoce konat na HEC v Paříži.

Prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Členka řídícího výboru CEMS
Prorektorka pro zahraniční vztahy a PR