Zástupce katedry logistiky FPH členem mezinárodní asociace IAME

7. července
2015

Od roku 2015, díky členství Ing. Petra Koláře, Ph.D. z Katedry logistiky Fakulty podnikohospodářské, VŠE rozšířila své portfolio partnerů v rámci internacionalizace.

Mezinárodní asociace ekonomů zabývajících se otázkami managementu v námořním průmyslu a přepravě (International Association of Maritime Economists, IAME) vznikla na počátku 90. let 20. století. Dnes tato asociace zahrnuje více než 550 akademiků ze všech kontinentů a desítky korporátních členů. Asociace je napojena na prestižní impaktované oborové časopisy Maritime Policy & Management a Maritime Economics & Logistics. Řada jejích členů spolupracuje se specializovanými agenturami OSN jako např. Mezinárodní námořní organizací (International Maritime Organization, IMO).

Ing. Petr Kolář, Ph.D. na základě svého členství a kooperace s dalšími IAME členy uvádí naši univerzitu na mapu mezinárodního výzkumu a vzdělávání v odborné oblasti, která úzce souvisí s problematikou mezinárodního obchodu jako jednoho ze základních témat, na které se VŠE zaměřuje. Námořní přeprava tvoří jeho páteř, neboť přibližně 90 procent mezinárodního obchodu se zbožím se realizuje po moři. V návaznosti na železnici a mezinárodní kamionovou dopravu je realizace výuky a výzkumu v tomto dopravním oboru nezbytná pro pochopení fungování a organizace globálních přepravních řetězců resp. Supply Chain Managementu (SCM) i ve vnitrozemském státu, jakým je Česká republika.

Další informace poskytne: petr.kolar@vse.cz