Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Letní škola multimédií

20. 8. 2015 - Ve dnech 3.-15. srpna 2015 proběhl na Vysoké škole ekonomické v Praze první ročník Letní školy multimédií (LŠMM), který uspořádala Grafická a multimediální laboratoř Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Cílem bylo předat studentům znalosti, které jsou nezbytné pro tvorbu úspěšné firemní komunikační kampaně na internetu a poskytnout jim možnost vyzkoušet si tyto znalosti prakticky při tvorbě vlastní  reklamní kampaně.

Letní škola multimédií

Letní škola multimédií (LŠMM) obsahovala celkem 12 výukových dnů, během kterých proběhlo více než 55 hodin přednášek a workshopů pod vedením zkušených lektorů a odborníků z praxe. Jednotlivé výukové bloky LŠMM byly zaměřené na komunikaci a sociální sítě, fotografování, grafiku a sazbu dokumentů, natáčení a střih videa, byl kladen důraz na týmovou práci i rozvoj vlastního kreativního myšlení. Studenti vytvořili 3 pracovní týmy a výsledkem LŠMM jsou 3 zcela rozdílné kampaně propagující Sójové řezy. Každá kampaň se zaměřila na jinou cílovou skupinu a propagovala cukrovinku odpovídajícím způsobem. Všechny kampaně obsahovaly několik fotografií, grafik a reklamních videí, které studenti sami vyrobili. Absolventi získali kromě cenných zkušeností s tvorbou reklamní kampaně také osvědčení o absolvování Letní školy multimédií.

Letní školu multimédií uspořádala Grafická a multimediální laboratoř Fakulty informatiky a statistiky, která od roku 2011 garantuje výuku žádaného bakalářského oboru Multimédia v ekonomické praxi, jehož specifikem je úzké propojení ekonomických znalostí s technickými a kreativními dovednostmi z oblasti multimédií. Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění v reklamních agenturách, specializovaných studiích, médiích, či jako freelance zpracovatelé multimédií nebo specialisté na straně klienta. Počet přihlášek na tento bakalářský obor až osminásobně převyšuje počet volných míst.

Tiskovou zprávu k Letní škole multimédií naleznete zde.