Letní škola multimédií

20. srpna
2015

Ve dnech 3.-15. srpna 2015 proběhl na Vysoké škole ekonomické v Praze první ročník Letní školy multimédií (LŠMM), který uspořádala Grafická a multimediální laboratoř Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Cílem bylo předat studentům znalosti, které jsou nezbytné pro tvorbu úspěšné firemní komunikační kampaně na internetu a poskytnout jim možnost vyzkoušet si tyto znalosti prakticky při tvorbě vlastní  reklamní kampaně.

Letní škola multimédií (LŠMM) obsahovala celkem 12 výukových dnů, během kterých proběhlo více než 55 hodin přednášek a workshopů pod vedením zkušených lektorů a odborníků z praxe. Jednotlivé výukové bloky LŠMM byly zaměřené na komunikaci a sociální sítě, fotografování, grafiku a sazbu dokumentů, natáčení a střih videa, byl kladen důraz na týmovou práci i rozvoj vlastního kreativního myšlení. Studenti vytvořili 3 pracovní týmy a výsledkem LŠMM jsou 3 zcela rozdílné kampaně propagující Sójové řezy. Každá kampaň se zaměřila na jinou cílovou skupinu a propagovala cukrovinku odpovídajícím způsobem. Všechny kampaně obsahovaly několik fotografií, grafik a reklamních videí, které studenti sami vyrobili. Absolventi získali kromě cenných zkušeností s tvorbou reklamní kampaně také osvědčení o absolvování Letní školy multimédií.

Letní školu multimédií uspořádala Grafická a multimediální laboratoř Fakulty informatiky a statistiky, která od roku 2011 garantuje výuku žádaného bakalářského oboru Multimédia v ekonomické praxi, jehož specifikem je úzké propojení ekonomických znalostí s technickými a kreativními dovednostmi z oblasti multimédií. Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění v reklamních agenturách, specializovaných studiích, médiích, či jako freelance zpracovatelé multimédií nebo specialisté na straně klienta. Počet přihlášek na tento bakalářský obor až osminásobně převyšuje počet volných míst.

Tiskovou zprávu k Letní škole multimédií naleznete zde.