Blokový seminář CEMS 2015

12. září
2015

Akademický rok 2015/2016 zahájil nový ročník studentů oboru International Management/CEMS na VŠE v Praze intenzivním Blokovým seminářem, který se konal v termínu 31. srpna – 7. září 2015. Absolvování Blokového semináře je nezbytnou podmínku pro získání titulu CEMS MIM.

V roce 2012 byla v rámci Blokového semináře zahájena velmi úspěšná spolupráce s korporátním partnerem ŠKODA AUTO, a proto byla i v letošním roce volba jasná. Pro 37 studentů ze 13 různých partnerských škol aliance CEMS a 20 národností byl znovu připraven intenzivní program na atraktivní téma „Marketing v automobilovém průmyslu“.

Akademickou část semináře garantoval Ing. Petr Král, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE a vyučující povinného předmětu International marketing. Hostující profesoři z partnerských škol aliance CEMS, Krisztina Kolos z Corvinus University Budapest a Moritz Putzhammer z WU Wien, zástupci ŠKODA AUTO – Product Manager Tomáš Lukáč a HR Marketing Managerka Petra Meliška, přispěli k zajímavému programu Blokového semináře.

Jedním z hlavních úkolů studentů byla spolupráce na projektech na zadaná témata ze strany ŠKODA AUTO. Tři týmy pracovaly na zadání: „Communication platform development for action model(s)“ a další tři týmy se zabývaly tématem: „HR Marketing in automotive sector – new ways and trends in communication with millennials (Generation Y)“.

Na začátku Blokového semináře studenti vytvořili 6 – 7 členné týmy, které prezentovaly výsledky své celotýdenní práce během závěrečného dne. Porota ve složení zástupců VŠE, Corvinus University Budapest a ŠKODA AUTO rozhodla o dvou vítězných týmech ve složení:  Jasmin – Maria Hopp, Jan Belinger, Kwaku Kusi Mensah, Josef Stehno a Emanuele Centofanti (marketingové téma) a Darya Hvížďalová, Haizea Fidalgo Juaristi, Karmela Yelemessova, Aleksandra Dennier, Olga Baranska, Marcin Grabowski a Shameen Abbasy (HR téma).

Blokový seminář byl uzavřen slavnostní večeří a předáním cen vítězným týmům. Závěru semináře se zúčastnila také prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka VŠE, jež je členkou Strategického výboru aliance CEMS. Zástupci VŠE děkují tímto zástupcům ŠKODA AUTO a hostujícím profesorům za velký podíl na tomto úspěšném semináři.

Celkový dojem z letošního Blokového semináře shrnul student prvního ročníku oboru International Management/CEMS Daniel Felipe Loaiza Perez z Kolumbie:

„Letošní Blokový seminář ve spolupráci se ŠKODA AUTO byl pro mě zkušeností, na kterou se nezapomíná. Mohl jsem být svědkem, jak se tvoří mezinárodní marketingové strategie v Evropě. Také lekce profesorů z WU Wien, Corvinus University Budapest a VŠE byly velmi zajímavé. Během práce na projektech jsme společně se spolužáky z celého světa vytvářeli marketingové strategie pro ŠKODA AUTO. Líbilo se mi, že jsme měli možnost navštívit také ŠKODA MUZEUM a továrnu v Mladé Boleslavi.

Bylo o nás postaráno také ve volném čase. Studenti z CEMS Club Prague pro nás přichystali hru, během které jsme lépe poznali hlavní město Prahu. Sportovní nadšenci si přišli na své během cyklovýletu organizovaného akademickým ředitelem programu, Ing. Ladislavem Tyllem, MBA, Ph.D.

Vrcholem týdne byla prezentace projektů, na nichž jsme intenzivně celý týden pracovali v jednotlivých týmech. Porota měla těžký úkol – musela vybrat dva nejlepší. Chtěl bych tímto poděkovat za úžasnou zkušenost zástupcům VŠE, ŠKODA AUTO a CEMS Club Prague.“

Máte-li zájem, podívejte se na fotogalerii.

Uzávěrka přihlášek na studijní obor International Management/CEMS je 29. února 2016. Jedním z kritérií pro podání přihlášky je excelentní znalost anglického jazyka doložená certifikátem CAE (A, B), CPE, BEC Higher (A, B), TOEFL ibT ≥ 100, IELST ≥ 7.0, příp. absolvované bakalářské studium v anglickém jazyce na vybraných universitách. Studenti VŠE mohou certifikát CAE, CPE nebo BEC Higher absolvovat přímo na Katedře anglického jazyka, kde 50 % z poplatku dostanou zpět formou stipendia.