VŠE byla vyhodnocena jako nejlepší manažerská škola východní Evropy

13. října
2015

VŠE získala 1. místo ze zemí východoevropského regionu v rámci mezinárodního hodnocení Eduniversal. Oproti loňskému roku si o jednu příčku polepšila. VŠE se tedy opět zařadila mezi 27 celosvětově nejlepších manažerských škol (Vyhlašují se vždy 3 nejlepší manažerské školy 9 geografických oblastí). 

VŠE i letos potvrdila svou vysokou úroveň. V hodnocení Eduniversal se pravidelně umisťuje mezi trojicí nejlepších škol oblasti již od roku 2009. Letošní první místo je zvláště cenné a VŠE jej získala díky kvalitní práci vyučujících i studentů.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v pondělí 12. října 2015 v Bostonu. Za VŠE převzal ocenění doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., statutární zástupce rektorky a prorektor pro strategii.

Od roku 2008 oceňuje Eduniversal každoročně tisíc vysokých škol ekonomických ze 154 zemí devíti světových regionů. V rámci regionu východní Evropa se na druhém místě letos umístila St. Petersburg University – Graduate School of Management a na třetím místě University of Ljubljana – Faculty of Economics spolu se SGH – Warsaw School of Economics.  Cílem rankingu je poskytnout zájemcům o studium i odborné veřejnosti celosvětový přehled o špičkových univerzitách a možnostech získání kvalitního manažerského vzdělání.

Školy jsou hodnoceny kritérii, kterými je měřen rozvoj jejich internacionalizace, k nim patří například umístění v mezinárodních žebříčcích, členství v mezinárodních organizacích, kvalita a počet partnerských škol, známost školy a její význam v daném regionu. Dalším významným prvkem je volba rektorů a děkanů vybraných 1 000 vysokých škol. Při své volbě děkani a rektoři odpovídají na otázku: „Kterou školu byste doporučili svým studentům, pokud by chtěli studovat v dané zemi“ (tj. v našem případě v České republice)?

Na základě uvedených kritérií jsou všechny školy rozděleny do pěti skupin, které jsou charakterizovány počtem palmových listů. Celosvětově sto nejlepších škol získává 5 palmových listů a VŠE letos patří mezi ně.

Eduniversal je celosvětový žebříček manažerských škol a hodnotící agentura specializující se na vysoké školství. Organizace sídlí v Paříži a na mezinárodní úrovni působí od roku 2007.  Každoročně sestavuje dva žebříčky – Žebříček 1 000 nejlepších manažerských škol a žebříček 4 000 nejlepších magisterských a MBA programů.

Tato hodnocení jsou určena studentům, kteří se rozhodují, kterou vysokou školu si vyberou v jednom z těchto regionů: Afrika, Střední Asie, Východní a střední Evropa, Eurasie a Blízký Východ, Východní Asie, Latinská Amerika, Severní Amerika, Oceánie, Západní Evropa.

Více informací naleznete na Internetu na adrese: www.eduniversal-ranking.com