Volba děkana na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci

4. listopadu
2015

Děkanem Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze se sídlem v Jindřichově Hradci byl pro období 2016 – 2020 dne 3. listopadu 2015 zvolen doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. Funkční období nově zvoleného děkana začne 1. února 2016.

Akademický senát FM JH má 9 členů. V tajné volbě získal doc. Bína 7 kladných hlasů, 1 volební lístek byl neplatný, 1 člen AS byl omluven. Doc. Bína byl jediným uchazečem na funkci děkana.

Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. vykonává od roku 2012 funkci vedoucího katedry exaktních metod. Je absolventem ČVUT, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Doktorské studium ukončil v roce 2011 na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci v oboru management a dne 1. 12. 2014 byl jmenován docentem pro obor management. 

Profesní CV doc. Ing. Vladislava Bíny, Ph.D.

Volební program nového děkana FM