Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2015

11. listopadu
2015

Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., ocenila dne 10. 11. 2015 autory vítězných prací Cenou rektora VŠE za prestižní publikace. Ceny rektorka uděluje ve třech kategoriích. Na Vědecké radě se předávaly diplomy za kategorii Prestižní publikace a Prestižní článek. Cena za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia se bude předávat na slavnostním setkání v rámci soutěže ESOP 24. 11. 2015.

Výsledky:

Cena rektora za prestižní publikaci – knižní publikace:

  1. Prof. RNDr. Jan Rauch, CSc., a doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D., z katedry informačního a znalostního inženýrství FIS za publikaci Dobývání znalostí z databází, LISp-Miner a GUHAFF (Nakladatelství Oeconomica)
  2. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D., z katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ za publikaci Trhy dluhopisů (Nakladatelství Oeconomica)
  3. Doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., z katedry světové ekonomiky FMV za publikaci Japonská ekonomika ve 21. století. Trendy a problémy (Nakladatelství Oeconomica)
  4. PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D., z katedry hospodářských dějin NF za publikaci Hospodářská politika USA mezi světovými válkami 1918 – 1938 (Kopp, České Budějovice)

Cena rektora za prestižní publikaci – článek:

  1. Doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D., z katedry exaktních věd a Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D., Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D., z katedry managementu FM za článek Corporate governance in Czech hospitals after the transformation (Elsevier – Health Policy)
  2. Doc. Niclas Berggren, Art. D., Ph.D., z katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie NF a Therese Nilsson za článek Globalization and the Transmission of Social Values: The Case of Tolerance (Journal of Comparative Economics)
  3. Doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D., z katedry mikroekonomie FPH za článek Semi-Structural Estimates of Time-Varying NAIRU Based on the New Keynesian Phillips Curve: Evidence from Eastern Europe (Springer Berlin Heidelberg – Empirical Economics)

 

zleva Ing. Bohumil Stádník, Ph. D., PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph. D., Doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph. D., Doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph. D., Prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.

zleva Ing. Bohumil Stádník, Ph. D., PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph. D., Doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph. D., Doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph. D., Prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.

Návrhy za jednotlivé fakulty VŠE podávají proděkani pro vědu a výzkum. Způsob vyhodnocení návrhů z kateder je zcela v kompetenci fakulty. Návrhy se odevzdávají na oddělení vědy a výzkumu.

V kategorii knižní publikace lze ohodnotit práce monografického charakteru, moderní vysokoškolské učebnice, popularizační díla v oblasti ekonomických věd, práce prezentující významný výzkumný projekt, encyklopedické práce v oblasti ekonomických věd.

V kategorii článek se ocenění uděluje pouze za články v časopisech s impakt faktorem a za články v recenzovaných časopisech, které lze chápat jako významné a které zvyšují prestiž a váhu VŠE jako celku.