VŠE se účastní projektu zlepšujícího transparentnost veřejných rozpočtů v Evropě

11. listopadu
2015

Tým z Katedry informačního a znalostního inženýrství Fakulty informatiky a statistiky VŠE je jedním z řešitelů projektu OpenBudgets.eu: Financial Transparency Platform for the Public Sector. Jde o nový evropský projekt rámcového programu EU Horizont 2020. Zaměřuje se na podporu transparentnosti a odpovědnosti v oblasti nakládání s veřejnými prostředky. Poskytne novinářům, občanským aktivistům, nevládním organizacím i pracovníkům veřejné správy softwarové nástroje, data, a analytické zprávy nad těmito daty, které jim pomohou v úsilí o dosažení transparentního fungování rozpočtových agend.

Přestože objem veřejně dostupných dat o rozpočtech, jejich plnění a jednotlivých transakcích v Evropě stále roste, jejich využitelnost je omezená kvůli různorodosti datových standardů i účetních modelů, o které se opírají. OpenBudgets.eu bude tento problém řešit prostřednictvím vyvíjené softwarové platformy, která bude snadno ovladatelná, flexibilní, a schopná souhrnně interpretovat i takové typy rozpočtových a výdajových dat, jaké se dosud jevily jako neporovnatelné. Její uživatelé budou schopni data sami jednoduše nahrávat, vizualizovat a analyzovat, a získávat tak informace o fungování veřejné správy, které tato data odrážejí.

Projekt byl zahájen letos v květnu a již vyprodukoval první použitelné výstupy.

V následující fázi bude hrát velkou roli zpětná vazba získaná od budoucích uživatelů. První setkání s členy poradní skupiny složené ze zainteresovaných stran se proto bude konat již na konci listopadu 2015 v Berlíně. Projektový tým OpenBudgets.eu zve k účasti na setkání všechny organizace a jednotlivce, kteří by měli zájem svou zkušeností k dosažení cílů projektu přispět.

Projekt OpenBudgets.eu je naplánován na 30 měsíců. Jeho řešiteli jsou kromě Vysoké školy ekonomické v Praze dále Open Knowledge International, Journalism++, Open Knowledge Greece, Univerzita v Bonnu, Fraunhofer IAIS, Open Knowledge Foundation Deutschland a Fundación Civio, Transparency International.

Více informací o projektu lze nalézt na http://openbudgets.eu.