Úspěch studentů VŠE v soutěži POPAI Students Awards 2015

30. listopadu
2015

Ve čtvrtek dne 26. 11. 2015 byly vyhlášeny v Kongresovém centru U Hájků, v Praze 1 v rámci gala večera výsledky soutěže Popai Students Awards 2015. Ve studentské kategorii: „Návrh In store komunikační kampaně“ dle briefu společnosti Budějovický Budvar, zvítězil studentský tým z VŠE – Fakulty mezinárodních vztahů, ve složení: Katharina Asterová, Helena Fořtová, Kristýna Korcová, Radovan Sahánek, Jakub Smolka, Žaneta Svědíková (viz. foto se zástupci týmu: zleva Jakub Smolka, Katharina Asterová, Žaneta Svědíková a Helena Forštová).

Druhé místo obsadil též tým z VŠE – FMV ve složení: Ondřej Král, Silvie Míčková, Victoria Panchenko, Juraj Reško, Barbora Švalbová. Porota udělila dvě druhá místa: dále se na druhém místě umístil tým studentů z Vysoké školy finanční a správní – Fakulty ekonomických studií. Třetí místo obsadil další tým studentů z VŠE – Fakulty podnikohospodářské.

Studenti vytvořili návrh In-store marketingové strategie pro: „Kampaň Somersby pro rok 2016“. Porota složená jak z odborníků z praxe, tak i pedagogů hodnotila navrhované řešení studentů z hlediska zvolené strategie a návaznosti na komunikaci značky, dále se hodnotila kreativita a inovativnost řešení a též rozpracovanost do ostatních mediatypů mimo In-store komunikaci. Součástí hodnocení byla atraktivita řešení pro cílovou skupinu a v závěru též komplexní dojem.

Všichni studenti v předmětu Retail Marketing, pod vedením Ing. Milana Postlera – garanta kurzu, obdrželi pro letní semestr 2014/2015 zadání, které připravila společnost Budějovický Budvar pro soutěž Popai Students Awards 2015, ke zpracování jako celo semestrální případovou studii z praxe. Téma zpracovávaly 5 – 6 členné týmy studentů. Do uvedené soutěže se z VŠE přihlásilo pět studentských týmů, z toho čtyři týmy z Fakulty mezinárodních vztahů a jeden tým z Fakulty podnikohospodářské. Studentům z Fakulty mezinárodních vztahů se podařilo vyhrát soutěž Popai Students Awards v dané kategorii již podruhé za sebou.

Úspěchy studentů v uvedené soutěži potvrdily užitečnost propojení teoretických a praktických poznatků ve výuce.