Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Čestný doktorát prof. Richardu H. Thalerovi

1. 12. 2015 - Dne 10. prosince udělí rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., titul Doctor oeconomiae honoris causa americkému ekonomovi prof. Richardu H. Thalerovi. Profesor Thaler je mezinárodně uznávaným vědcem v oblasti behaviorální ekonomie a jedním z předních intelektuálů současnosti. Patří do okruhu nejužších kandidátů na udělení Nobelovy ceny za ekonomii.

Slavnostní předání čestného doktorátu proběhne 10. 12. v 16 hodin ve Vencovského aule VŠE. Zváni jsou studenti, vyučující, absolventi VŠE i veřejnost. Na akci se prosím REGISTRUJTE.

Richard H. Thaler je profesorem University of Chicago, Booth School of Business. Na návrh Vědecké rady Národohospodářské fakulty ze dne 28. května 2014 rozhodla o udělení čestného doktorátu Doctor oeconomiae honoris causa Richardovi H. Thalerovi dne 4. listopadu 2014 Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze.

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Udělení čestného titulu profesorovi Richard H. Thalerovi zapadá do profilu VŠE jako špičkového vědecko-pedagogického univerzitního pracoviště, kde je rozvíjena nejen ekonomie hlavního proudu, ale rovněž i alternativní ekonomické přístupy, jež mohou napomoci rozpracovávat stávající ekonomické modely. Profesor Richard H. Thaler je zosobněním moderního multidisciplinárního přístupu k řešení reálných problémů mezilidských interakcí a analýzy chování lidí. Jeho intelektuální činnost jako hlavního představitele moderního vlivného proudu – behaviorální ekonomie může být inspirací pro akademickou obec VŠE.

Profesor Richard H. Thaler je považovaný za hlavního soudobého představitele behaviorální ekonomie a zakladatele ekonomického oboru behaviorální finance. Ve svém výzkumu zkoumá, jaký vliv na ekonomické chování mají například zvyky, nálady, předsudky, altruismus a proč se za určitých okolností lidé nechovají podle konceptu „homo economicus“.

Profesor Richard H. Thaler aplikuje výsledky svého vědeckého bádání i v praxi. Založil a vede investiční společnost Fuller & Thaler Asset Management, jejíž investiční strategie je založena na aplikaci poznatků behaviorální ekonomie na kapitálové trhy. Působí také jako formální poradce vlády Velké Británie a premiéra Davida Camerona a neformální poradce prezidenta Baracka Obamy. Jeho zatím poslední publikace vyšla na jaře 2015 pod názvem Misbehaving: The Making of Behavioral Economics.

Více informací