Čestný doktorát prof. Richardu H. Thalerovi

1. prosince
2015

Dne 10. prosince udělí rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., titul Doctor oeconomiae honoris causa americkému ekonomovi prof. Richardu H. Thalerovi. Profesor Thaler je mezinárodně uznávaným vědcem v oblasti behaviorální ekonomie a jedním z předních intelektuálů současnosti. Patří do okruhu nejužších kandidátů na udělení Nobelovy ceny za ekonomii.

Slavnostní předání čestného doktorátu proběhne 10. 12. v 16 hodin ve Vencovského aule VŠE. Zváni jsou studenti, vyučující, absolventi VŠE i veřejnost. Na akci se prosím REGISTRUJTE.

Richard H. Thaler je profesorem University of Chicago, Booth School of Business. Na návrh Vědecké rady Národohospodářské fakulty ze dne 28. května 2014 rozhodla o udělení čestného doktorátu Doctor oeconomiae honoris causa Richardovi H. Thalerovi dne 4. listopadu 2014 Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze.

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Udělení čestného titulu profesorovi Richard H. Thalerovi zapadá do profilu VŠE jako špičkového vědecko-pedagogického univerzitního pracoviště, kde je rozvíjena nejen ekonomie hlavního proudu, ale rovněž i alternativní ekonomické přístupy, jež mohou napomoci rozpracovávat stávající ekonomické modely. Profesor Richard H. Thaler je zosobněním moderního multidisciplinárního přístupu k řešení reálných problémů mezilidských interakcí a analýzy chování lidí. Jeho intelektuální činnost jako hlavního představitele moderního vlivného proudu – behaviorální ekonomie může být inspirací pro akademickou obec VŠE.

Profesor Richard H. Thaler je považovaný za hlavního soudobého představitele behaviorální ekonomie a zakladatele ekonomického oboru behaviorální finance. Ve svém výzkumu zkoumá, jaký vliv na ekonomické chování mají například zvyky, nálady, předsudky, altruismus a proč se za určitých okolností lidé nechovají podle konceptu „homo economicus“.

Profesor Richard H. Thaler aplikuje výsledky svého vědeckého bádání i v praxi. Založil a vede investiční společnost Fuller & Thaler Asset Management, jejíž investiční strategie je založena na aplikaci poznatků behaviorální ekonomie na kapitálové trhy. Působí také jako formální poradce vlády Velké Británie a premiéra Davida Camerona a neformální poradce prezidenta Baracka Obamy. Jeho zatím poslední publikace vyšla na jaře 2015 pod názvem Misbehaving: The Making of Behavioral Economics.

Více informací