VŠE spolupořádala seminář o insolvenčním řízení v Senátu ČR

8. prosince
2015

V pondělí 7. prosince se v prostorách Senátu ČR, Jednacím sále Valdštejnského paláce, uskutečnil seminář na téma Insolvenční řízení – očekávání, realita, budoucnost. Akci uspořádala Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) a Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR.

Za FPH VŠE akci organizoval především doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc., který na FPH garantuje vedlejší specializaci „Turnaround Management“, jejímž cílem je připravit studenty na řešení situací, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti.

Úvodní slovo patřilo senátorovi Ing. Janu Velebovi (člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR) a rektorce VŠE prof. Ing. Haně Machkové, CSc. Během dvou programových bloků vystoupili:

  • JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. (Clifford Chance)
  • Mgr. Juraj Alexander, LL.M. (Dentons)
  • Mgr. Dušan Sedláček (Havel, Holásek & Partners)
  • Mgr. Antonín Stanislav (Ministerstvo spravedlnosti ČR)
  • Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (Česká spořitelna)
  • Mgr. Daniel Hříbal (Česká spořitelna)
  • Ing. Jan Plaček (FPH VŠE)
  • Ing. Lee Louda (FPH VŠE)

Problematika transformace, restrukturalizace a insolvence se stala jedním z hlavních odborných témat, kterým se věnuje nedávno založená Katedra strategie na FPH VŠE. O zájmu o toto téma svědčí i zmíněná nová vedlejší specializace „Turnaround Management“.

Seminář uspořádaný v Senátu ČR je jedním z výstupů projektu TA ČR s názvem „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“. Většina členů řešitelského týmu tohoto projektu působí na FPH VŠE, která je jeho garantem. Na řešení projektu se dále účastní nebo účastnili také odborníci z University of Oxford, zlínské University Tomáše Bati, a v neposlední řadě i odborníci z praxe. Hlavním řešitelem projektu TA ČR je doc. Luboš Smrčka. Multidisciplinární tým je úspěšný, publikuje srovnávací analýzy, studie, ale i výstupy typu „software“, které jsou volně k dispozici veřejnosti. Cílem projektu, jak již z názvu vyplývá, je vytvořit návrhy na legislativní změny a vytvořit nové aplikace využitelné pro výzkum i praxi.