Ocenění nejlepších studentů IT oborů FIS

10. prosince
2015

Ve středu 9. prosince proběhlo na  Fakultě informatiky a statistiky (FIS) tradiční vyhlášení nejlepších studentů oborů studijního programu Aplikovaná informatika. Cílem takového žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům. První tři studenti dostávají diplom, finanční  odměnu od děkana fakulty a cenu od partnera žebříčku, kterým je i letos společnost MSD. Ta pro talentované studenty připravila speciální assessment centrum, jehož účastníci získají zpětnou vazbu od profesionálů z MSD, získají přehled o aktuálně žádaných pozicích na pracovním trhu a dostanou možnost zapojit se do projektů, které MSD chystá pro příští rok.

Studenti přebrali diplom z rukou proděkanů FIS prof. Ing. Josefa Arlta, CSc., Ing. Petra Mazoucha, Ph.D., a vedoucího katedry informačních technologií doc. Ing. Oty Novotného, Ph.D. Společnost MSD reprezentovala paní Theresa Pullen, Associate Director – Operations Management. 

Studenti jsou oceňováni v několika kategoriích. Katedra hodnotí jednak současné studenty, ale i absolventy bakalářského a magisterského studia. Studenti jsou hodnoceni podle prospěchu a plnění studijních povinností. V případě rovnosti průměrů (u studentů na prvních 10 místech, kteří ještě studují) se zohledňuje počet získaných kreditů. Výsledky jsou využívány například pro výběr studentů na místa v inovativních projektech s praxí na katedře a současně díky umístění v žebříčku získají lepší pozici při hledání pracovního místa.

Výsledky za akademický rok 2014/2015

Kategorie Bakalářský obor Aplikovaná informatika – 1. ročník

 1. Čecháková Zuzana
 2. Menčík Michal
 3. Meloun Jaroslav

Kategorie Bakalářský obor Informatika – 2. ročník

 1. Benešová Patricie
 2. Trepáčová Veronika
 3. Žárský Jiří

Kategorie absolventi bakalářského oboru informatika

 1. Bc. Hron Jiří
 2. Bc. Okosy Michal
 3. Bc. Píhrt Tomáš

Kategorie Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 1. ročník

 1. Bc. Snítil Jiří
 2. Bc. Čecháková Lucie
 3. Bc. Melena Lukáš

Kategorie Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 2. ročník

 1. Bc. Švarc Lukáš
 2. Bc. Machat Sebestian
 3. Bc. Bystrianská Lucia