VŠE udělila čestný doktorát profesorovi Richardu H. Thalerovi

15. prosince
2015

Ve čtvrtek 10. prosince 2015 převzal americký ekonom Richard H. Thaler čestný titul „doctor oeconomiae honors causa“ z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

Richard H. Thaler je profesorem University of Chicago, Booth School of Business a hlavním představitelem behaviorální ekonomie a behaviorálních financí. Svoji vědeckou činností se pohybuje na pomezí ekonomie a psychologie. Zároveň je prezidentem Americké ekonomické asociace, kterou v minulosti vedly osobnosti jako Milton Friedman nebo JK Galbraith. Udělení čestného doktorátu profesorovi Thalerovi zapadá do profilu VŠE jako špičkového vědecko-pedagogického univerzitního pracoviště, kde je rozvíjena nejen ekonomická teorie hlavního proudu, ale také moderní alternativní ekonomické přístupy.

Vědecká rada VŠE rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor oeconomiae honoris causa“ profesorovi Thalerovi na základě návrhu Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE. Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo ve Vencovského aule VŠE za účasti 350 hostů, rektorů či prorektorů dvacítky českých vysokých škol a sedmi velvyslanců, včetně velvyslance USA Jeho Excelence Andrewa H. Schapiro. Osobnost hlavního představitele behaviorální ekonomie vzbudila u odborné veřejnosti i médií velký zájem.

Fotogalerie: 

dsc_2707 dsc_2738 dsc_2741 dsc_2743 dsc_2760 dsc_2767 dsc_2771 dsc_2778 dsc_2813 dsc_2838 dsc_2855 dsc_2856 dsc_2880 dsc_2907 dsc_2926 dsc_2957 dsc_2962

Přednáška prof. Thalera je k dispozici zde.
Prezentace prof. Thalera je k dispozici zde.

Behaviorální ekonomie

Behaviorální ekonomie se pokouší rozvinout klasické ekonomické modely o poznatky z psychologie, především na základě experimentů a pozorování lidského chování. Má ambici doplnit ekonomii hlavního proudu o psychologický realismus. Zkoumá, jaký vliv na ekonomické chování mají například zvyky, nálady, předsudky, altruismus a proč se za určitých okolností lidé nechovají podle konceptu „homo economicus“. Behaviorální ekonomie testuje základní předpoklad ekonomie – racionální chování prostřednictvím různých metod mimo jiné i experimentů. Behaviorální ekonomie zaměřující se i na psychologii člověka a jeho rozhodování přináší praktické výsledky, jež lze nalézt v činnosti vlád USA a Velké Británie. Profesor Richard H. Thaler ve svém výzkumu spojuje ekonomii, finance a psychologii a je považován za hlavního představitele soudobé behaviorální ekonomie. Je také zakladatelem souvisejícího ekonomického oboru behaviorálních financí.