Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

9. ledna
2016

Na Fakultě podnikohospodářské VŠE (FPH) si zájemci o bakalářské studium mohou vybírat z řady bakalářských studijních oborů. Více se o studiu na fakultě mohou zároveň dozvědět během Dne otevřených dveří, který se uskuteční 15. ledna 2016 v 9:00 a 12:00 v žižkovském areálu VŠE.

Fakulta podnikohospodářská VŠE patří mezi nejvýznamnější fakulty zaměřené na oblast managementu v regionu střední a východní Evropy. Posláním fakulty je příprava budoucích manažerů, kteří budou úspěšně řídit podniky či neziskové organizace v mezinárodním prostředí. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění v mezinárodních korporacích, v malých a středních podnicích, v kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní firmy.

V akademickém roce 2016/17 nabízí FPH studium v následujících bakalářských oborech:

Bakalářské studijní obory lze na FPH studovat pouze prezenčně se standardní délkou studia tři roky.

Termín podávání přihlášek pro zájemce o bakalářské studium v akademickém roce 2016/17 je do 30. dubna 2016, s výjimkou cizojazyčných oborů  Business Administration a Экономика предприятия и менеджмент, kde platí termín podávání přihlášek do 10. června 2016.

Zájemci o bakalářské studium mají poměrně vysokou šanci na přijetí, což dokládají následující statistiky. Z výsledků přijímacího řízení do akademického roku 2015/16 např. vyplývá, že z  377 uchazečů bakalářského oboru Arts management, kteří skládali přijímací zkoušky, bylo přijato 35 % studentů, z 1 512 uchazečů bakalářského oboru Podniková ekonomika a management bylo přijato 36 % uchazečů, přičemž poměr přijato/prospělo u přijímacího řízení činil 67 %.

V tabulce je uveden přehled jednotlivých bakalářských studijních oborů FPH dle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2016/2017.

Název bakalářského studijního programu Název oboru Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů

Ekonomika a management
 

Podniková ekonomika a management

400

Arts management

80

Business Administration
(v angličtině)

25

Экономика предприятия и менеджмент 
(v ruštině)

35

Podrobné informace k termínům odevzdaní přihlášek, termínu přijímací zkoušky a podmínkám přijetí pro zájemce o studium v bakalářských studijních oborech na FPH jsou k dispozici http://fph.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/