VŠE hostila první ročník veletrhu pražských veřejných vysokých škol

18. ledna
2016

Ve čtvrtek 14. ledna 2016 proběhl na VŠE nekomerční veletrh studijních příležitostí všech pražských veřejných vysokých škol (ČZÚ, ČVUT, UK, VŠE, VŠCHT, AMU, AVU, UMPRUM). Během dne veletrh navštívilo více než 3 500 středoškoláků.

Veřejné vysoké školy v Praze uspořádaly vlastní veletrh poprvé. Cílem bylo oslovit letošní maturanty, kteří zvažují některou z pražských univerzit, poskytnout jim veškeré informace zcela zdarma a ukázat jim prostředí veřejné vysoké školy. Zájem o akci byl velký. Veletrh navštívilo více než 3 500 středoškoláků.

Studenti po celý den navštěvovali stánky jednotlivých univerzit a ptali se na informace týkající se vybraných studijních oborů. Dále mohli na veletrhu navštívit prezentace univerzit i fakult. Právě během prezentacích oborů jednotlivých fakult byly přednáškové místnosti zaplněny nejvíce.

V akademickém roce 2016/2017 nabízí pražské veřejné vysoké školy maturantům zhruba 23 000 míst na oborech vyučovaných v češtině, kde je studium zdarma. Dále mají školy akreditovány obory vyučované v cizích jazycích, zejména v angličtině. Tyto studijní obory jsou zpoplatněny a výše školného i počet přijímaných studentů jsou plně v kompetenci příslušné vysoké školy. Cizojazyčné studijní obory jsou určeny jak cizincům, tak českým studentům, kteří například absolvovali mezinárodní střední školu a přejí si studovat i nadále v cizím jazyce. Celkem tak dostane možnost studia na prestižních vysokých školách nejméně 25 tisíc studentů.

Pražské veřejné vysoké školy mají akreditace pro 462 studijních oborů. Nejvíce akreditací má Univerzita Karlova, jež má na svých 17 fakultách akreditováno 246 bakalářských a dlouholetých magisterských studijních oborů, dále ČVUT (82), ČZÚ (56), VŠCHT 36) a VŠE (29). Umělecké vysoké školy mají celkem 13 studijních oborů.

Reportáž TV Praha z veletrhu zde.

Fotografie z veletrhu zde: