Setkání VŠE Alumni Austria na velvyslanectví ve Vídni

10. března
2016

Ve středu 9. března 2016 se na českém velvyslanectví ve Vídni sešel poprvé klub absolventů VŠE žijících v Rakousku. Akce se zúčastnilo 90 absolventů z celkového počtu cca 140 česky nebo slovensky hovořících členů. Hlavním přednášejícím byla rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.

VŠE Alumni Austria je prvním klubem absolventů VŠE v zahraničí. Klub vznikl díky iniciativě presidenta klubu Ing. Pavla Pachty, CSc., který po více než dvě desetiletí působil v sekretariátu Organizace spojených národů se sídlem ve Vídni.  Ing. Pachta je absolventem Fakulty obchodní (dnes Fakulty mezinárodních vztahů) a v 80. letech byl odborným asistentem na katedře ekonomiky zahraničního obchodu. „Jako absolvent VŠE pyšný na svou školu jsem si při odchodu do důchodu řekl, že by bylo zajímavé vytvořit klub absolventů VŠE žijících v Rakousku. Po dohodě s vedením VŠE jsme s manželkou Marií, která je absolventkou Národohospodářské fakulty, začali oslovovat absolventy formou inzerátů v místních  česky a slovensky vycházejících novinách a časopisech a na sociálních sítích. Zájem o členství nás příjemně překvapil a dnešní vysoká účast na prvním setkání potvrzuje, že absolventi VŠE jsou na svou Alma Mater právem hrdí a chtějí s ní udržet kontakt“, zdůraznil Ing. Pachta.

Setkání absolventů zahájil velvyslanec České republiky v Rakousku Ing. Jan Sechter. Zdůraznil zájem velvyslanectví na podpoře krajanské spolkové činnosti, která má v Rakousku dlouholetou tradici. VŠE Alumni Austria bude 29. aktivním spolkem česky hovořících krajanů. Ing. Pachta vysvětlil cíle spolku, vyzval absolventy k aktivní činnosti a zdůraznil podmínky pro členství ve spolku. Hlavní podmínkou je „Ctít Vysokou školu ekonomickou v Praze“ a dále být absolventem jakéhokoli studijního programu, včetně alespoň semestrálního výměnného pobytu na VŠE. Členství tak bude možné i pro Rakušany, kteří pokládali svůj studijní pobyt na VŠE za významný pro svůj profesní a osobní rozvoj a chtějí se setkávat s českými  a slovenskými spolužáky. Členem řídícího výboru klubu alumni je proto také dr. Markus Vesely, který studoval na VŠE dva semestry v rámci programu CESP. Rektorka VŠE prof. Machková prezentovala strategii VŠE a seznámila absolventy s úspěchy, kterých škola ve své moderní historii dosáhla. Dr. Conrad Pramböck přednesl příspěvek na téma Importance of networking a závěrečnou část setkání obohatilo pěvecké vystoupení členek krajanského spolku Vlastenecká omladina.  Příští akce se bude konat na Českém centru ve Vídni, které řídí absolvent FMV a bývalý mluvčí prezidenta Havla Ing. Martin Krafl.

Setkání s našimi úspěšnými absolventy, kteří žijí a pracují v Rakousku, bylo výjimečné“, konstatovala Hana Machková. „Pro rektora vysoké školy je velkou radostí i povzbuzením do další práce vidět tolik absolventů, kteří se uplatnili na náročném pracovním trhu v Rakousku na všech úrovních managementu. Setkala jsem se s 90 absolventy, kteří vesměs kladně vzpomínali na svá studia a vážili si toho, jak je VŠE připravila na profesní kariéru v zahraničí.“

Fotogalerie

  • Fotografie č. 1: Ing. Marie Pachtová, CSc.
  • Fotografie č. 2: Velvyslanec ČR v Rakousku Ing. Jan Sechter
  • Fotografie č. 3: Rozhovor presidenta VŠE Alumni Austria Ing. Pachty pro krajanskou televizi
  • Fotografie č. 4. Prezentace rektorky VŠE
  • Fotografie č. 5: Absolventi VŠE žijící v Rakousku