Rektorka VŠE obdržela nejvyšší státní vyznamenání Francie Řád čestné legie

8. dubna
2016

Dne 7. dubna 2016 byla rektorce VŠE prof. Ing. Haně Machkové, CSc. francouzským velvyslancem Jean-Pierre Asvazadourianem předána insignie rytíře Řádu čestné legie. Slavnostní předání se uskutečnilo v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze. Rektorka VŠE prof. Hana Machková se tak zařadila po bok významných českých osobností, které vyznamenání v minulosti obdržely.

Prof. Machková spojila s Francií celý svůj profesní život. Již v roce 1990 se stala ředitelkou Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE, který se specializuje na vzdělávání frankofonních manažerů. Hlavním projektem IFTG je realizace programu MBA Master management et administration des entreprises, který absolvovalo již více než 600 studentů, kteří se uplatňují v oblasti rozvoje francouzsko-české ekonomické spolupráce. Za tento projekt získala Hana Machková již v roce 1996, jako tehdy nejmladší Češka, řád rytíře Akademických palem. Jako prorektorka a v současné době jako rektorka VŠE se prof. Machková významným způsobem zasadila o další rozšíření spolupráce s francouzskými univerzitami. Jednalo se například o podporu různých typů vzdělávacích programů typu joint-degree a double degree, o rozvoj výměnných programů i vědecko-výzkumné spolupráce. Prof. Machková sama ve Francii působí jako hostující profesorka již více než 20 let. Je jednou z mála osobností, které byly vyznamenány druhým rytířským titulem.

Toto vyznamenání je oceněním výjimečných životních drah a mimořádných zásluh ve prospěch našich zemí,“ uvedl Francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian, „osobnost prof. Hany Machkové je symbolem francouzsko-českých univerzitních styků.“ Prof. Machková ve svém projevu poděkovala své rodině, přátelům a zároveň kolegům, a v neposlední řadě také jmenovitě všem velvyslancům, kteří na Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice působili od roku 1990, kdy byl založen Francouzsko-český institut řízení při VŠE.

Řád čestné legie je nejvyšším francouzským státním vyznamenáním a jedním z nejznámějších vyznamenání na světě. Ročně je tímto řádem vyznamenáno zhruba 400 cizinců.