Čtyři noví docenti VŠE

26. dubna
2016

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., předala na Vědecké radě dne 26. dubna 2016 jmenovací dekrety čtyřem novým docentům. Všichni nově jmenovaní docenti působí na VŠE.

doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D

doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.

Katedra informačních technologií FIS VŠE

Doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Referenční model optimalizace nákladové alokace a plánování pro řízení podnikové informatiky“ na VR Fakulty informatiky a statistiky VŠE dne 19. listopadu 2015. Byl jmenován docentem pro obor Aplikovaná informatika s účinností od 1. prosince 2015.

 

doc. Ing. Karel Zeman, Ph.D

doc. Ing. Karel Zeman, CSc.

Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE

Doc. Ing. Karel Zeman, CSc., obhájil habilitační práci na téma „Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby“ na VR Národohospodářské fakulty VŠE dne 17. února 2016. Byl jmenován docentem pro obor Hospodářská politika s účinností od 1. března 2016.

 

doc. Ing. Váslav Stříteský, Ph.D

doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.

Katedra marketingu FPH VŠE

Doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Diference ve spotřebním chování mužů a žen: Význam kritéria pohlaví v segmentaci spotřebních trhů“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 24. února 2016. Byl jmenován docentem pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. března 2016.

 

doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D

doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

Katedra ekonomické statistiky FIS VŠE

Doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Měření ekonomického výstupu“ na VR Fakulty informatiky a statistiky VŠE dne 17. března 2016. Byl jmenován docentem pro obor Statistika s účinností od 1. dubna 2016.