Za prof. G. J. Klirem

3. června
2016

V sobotu 28. května zemřel profesor Jiří (George) Klir. Profesor Klir patřil k mezinárodně uznávaným badatelům v nejnovějších směrech tzv. systémové vědy, která se zabývá obecnými vlastnostmi složitých systémů. Byl jedním z prvních československých kybernetiků a podílel se na vývoji prvních samočinných počítačů v tehdejším Československu.

V roce 1966 emigroval do USA, kde se stal předním odborníkem na systémovou vědu. Nastoupil zde do oddělení počítačů na University of California, později přednášel také na univerzitách v Coloradu a v New Jersey. V roce 1969 přijal Klir nabídku vybudovat oddělení systémové vědy na prestižní State University of New York (SUNY), kde se později stal profesorem. V následujících letech Klir vedl nově vzniklý Ústav systémových věd na SUNY a stal se ředitelem Centra inteligentních systémů. V této době také vypracoval metodologii pro obecné řešení systémových problémů GSPS (General Systems Problem Solver). Roku 1985 vyšla jeho světoznámá monografie „Architecture of Systems Problem Solving“, která reflektuje jeho vizi legitimní systémové vědy vycházející z taxonomie systémů a vysoké abstrakce jejich vlastností. V roce 2005 publikoval knihu zabývající se obecným pojetím informace a systémovým přístupem s názvem „Uncertainity and Information: Foundations of Generalized Information Theory“ (Neurčitost a informace: Základy všeobecné informační teorie). V roce 2007 byl vyznamenán cenou Fuzzy Systems Pioneer Award určenou pro průkopníky v oblasti neurčitých množin.

Vědecká činnost prof. Klira je úctyhodná – publikoval přes 700 studií a 17 knih a jeho práce se staly inspirací k výzkumu na mnoha předních světových pracovištích. V roce 1994 obdržel čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Laudatio prof. Klira včetně jeho projevu k převzetí čestného doktorátu naleznete zde.

Čest jeho památce!