Letní školy na VŠE

9. června
2016

Během letních měsíců probíhají na VŠE tzv. letní školy, které jsou určeny především studentům z partnerských zahraničních univerzit. Dvě letní školy jsou letos organizovány Oddělením zahraničních styků (OZS), další dvě školy probíhají v rámci programu CESP a dvě letní školy se letos uskuteční také pod záštitou Fakulty mezinárodních vztahů.

První letní škola pod taktovkou OZS sestává ze čtyřtýdenního programu (od poloviny května do poloviny června) a je určena pro celkem 42 studentů z Arizona State University. Škola se letos koná již po jedenácté a její program je zaměřen především na mezinárodní obchod. Škola zahrnuje semináře vedené zkušenými pedagogy z Fakulty mezinárodních vztahů a návštěvy významných společností sídlících v ČR (Škoda Auto, a.s., sklárny Crystal Bohemia, a.s., AVAST Software s.r.o., etc.)

Druhá letní škola vedená OZS také probíhá po dobu čtyř týdnů (od 4. června do 7. července). Je určena pro McCombs School of Business, University of Texas at Austin a jedná se o její osmý ročník. Letošní program je rozdělen mezi dvě skupiny – první se koncentruje na účetnictví, druhá pak na organizační chování. O výuku se starají akademici VŠE stejně jako američtí profesoři, kteří společně se zhruba 70 studenti ČR navštíví. I zde vedle klasických přednášek probíhají exkurze do společností a diskuse s odborníky.

Letní škola organizovaná v rámci programu CESP nabízí intenzivní variantu základních kurzů programu. Ty jsou vyučovány v angličtině a z celkem čtyř kurzů si student mohou vybrat jeden až tři. Nabízené kurzy při letní škole CESP 2016 jsou:

  • Podnikání,
  • Mezinárodní marketingové komunikace s důrazem na střední Evropu,
  • Evropská kulturní historie a její dopad na střední Evropu,
  • Mezinárodní obchod v globálním prostřední.

Fakulta mezinárodních vztahů v roce 2016 pořádá dvě letní školy pro mezinárodní studenty. První škola se jmenuje Summer University Prague 2016 a probíhá od 4. do 31. července. Je koncipována pro 34 studentů a výuka probíhá výhradně v anglickém jazyce.

Čtyřtýdenní škola vyučovaná ve španělštině nese název “International Relations between Latin America and the European Union” a v roce 2016 probíhá hned ve třech termínech. V červnu 2016 VŠE navštíví 57 studentů z Mexika, v červenci poté přijede dalších 57 mexických student a posledního termínu taktéž v červenci se zúčastní 32 studentů z Kolumbie a 5 z Brazílie. Letní škola FMV sestává ze dvou kurzů: Obchodní vztahy mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unií a Mezinárodní obchod a mezinárodní politika.