Ocenění děkanky FMV

12. února
2008

Prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc., děkanka Fakulty mezinárodních vztahů a vedoucí Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací, získala dne 5. února 2008 cenu Zlatý dukát v kategorii Osobnost roku.

Cena časopisu Moderní obchod byla děkance FMV předána na slavnostním večeru při příležitosti mezinárodní konference Retail Summit. O udělení ocenění za mimořádný přínos pro obchod rozhoduje nezávislá porota složená z odborníků a významných osobností působících v oblasti obchodního podnikání. Ceny jsou od roku 1995 udělovány v kategorii Obchod, Dodavatel a Osobnost či Instituce. Ocenění symbolizují zlatý dukát ze 14. století, který byl ražen za vlády Jana Lucemburského.

Retail Summit je významnou mezinárodní konferencí, kterou pořádá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů, časopisem Moderní obchod a společností Blue event.

Konference, jejímž hlavním tématem byly vývojové trendy v oblasti obchodu ve střední a východní Evropě, se zúčastnilo více než 900 zástupců obchodních a dodavatelských firem i představitelů akademické sféry. Prof. Zadražilová vystoupila s příspěvkem na téma „Corporate Social Responsibility – reklamní trik a nebo příležitost pro spotřebitele, výrobce i obchodníky?“ společně s ředitelem poradenské společnosti Roland Berger, panem Constantinem Kinským. Konferenci uzavřeli presidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR paní Helena Pískovská a rektor VŠE v Praze, prof. Ing. Richard Hindls, CSc.


Ing. Jan Martin Rolenc
Oddělení PR

Fotogalerie: