CEMS student uspěl v soutěži Global Business Leaders: Business Case Challenge 2016

21. června
2016

Ahmad Miari, student programu CEMS/International Management na Fakultě podnikohospodářské, který nyní absolvuje semestr na zahraniční CEMS partnerské universitě KEIO v Japonsku, vyhrál “Audi’s Global Business Leaders: Business Case Challenge, 2016”. Tato soutěž se konala na Ritsumeikan Asia Pacific University v Japonsku od 10. do 12. června 2016. Ahmad byl členem týmu KEIO společně s dalšími studenty z Concordia University (Montreal), Cardiff University a WHU – Otto Beisheim School of Management (Koblenz).

Po nominačním kole, kdy každá zúčastněná universita vybrala svůj representační tým, čelilo 20 soutěžících týmů zadání případové studie na téma ropný průmysl. Po dobu 20 hodin museli studenti analyzovat problém, navrhnout business strategii a připravit dvacetiminutovou prezentaci.

Čtyři vítězové rozřazovacích kol postoupili do finálového kola, které bylo přístupné veřejnosti a kde soutěžící prezentovali výsledek své práce před profesionální porotou. Tři nejlepší týmy budou mít příležitost účastnit se Citi – HKUST International Case Competition 2016 a získat cenu 30,000 JPY.

Ahmad Miari ke svému vítězství dodává: „Bylo mi ctí reprezentovat program CEMS před mnoha výjimečnými osobnostmi. Vyřešit celou případovou studii během 20 hodin byla opravdu výzva. Cesta k vítezství byla náročná a složitá, vyžadovala preciznost a soustředěnost na výsledek, ale byla to také zábava. Těším se na další výzvy, kterým budu čelit a které mi umožní další osobní a karierní rozvoj.“