Navazující magisterské studium v angličtině

17. února
2008

V rámci širokého spektra navazujících magisterských studijních programů nabízí VŠE i čtyři obory vyučované v anglickém jazyce.

Velkou výhodou těchto programů je nejen kompletní výuka v angličtině, ale především možnost studovat v multikulturním prostředí. Většina programů je realizována ve spolupráci s partnerskými univerzitami, kde také z části probíhá výuka. To studentům umožňuje rozšířit si své znalosti o přístupy a zkušenosti z pobytu v zahraničí. Studium je – podle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách – zpoplatněno.

Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí následující obory vyučované v angličtině:

International Business – Central European Business Realities je dvouletým magisterským programem v angličtině typu Double degree s interdisciplinárním charakterem. Na výuce se podílejí učitelé z různých fakult VŠE i hostující profesoři. Obsahově je studium zaměřeno na výuku ekonomie a managementu, zejména na problematiku mezinárodních financí, mezinárodního marketingu a obchodu, elektronického obchodování a mezinárodního managementu. Ve výuce jsou zohledňována specifika podnikání na trzích zemí střední Evropy. Vybraní studenti mohou absolvovat jeden rok studia na zahraniční partnerské škole (Université Jean Moulin Lyon 3 či Fachhochschule Mainz – University of Applied Sciences) a získají jak diplom VŠE v Praze, tak diplom partnerské školy (proto tzv. Double degree). Studijní skupiny mají silně multikulturní charakter. Absolventi nacházejí uplatnění především v mezinárodních společnostech.

IB_2.jpg

Informační schůzka pro zájemce se bude konat dne 27. 3. 2008 od 9,30 do 12,00 v Rajské budově, 5. patro, místnost 546.
Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2008
Podmínky pro přijetí: Ukončené jakékoli bakalářské studium, znalost angličtiny (certifikát TOEFL či jiný, nebo předchozí studium v angličtině), složení přijímací zkoušky (písemná část a pohovor).
Více informací naleznete na: http://ozs.vse.cz/english/?page_id=14

Kontakt:
Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
Akademická ředitelka programu
E-mail: sterbovl@vse.cz

Finance and Accounting for Common Europe je dvouletým navazujícím magisterským studijním programem typu Joint degree Fakulty financí a účetnictví. Realizován je ve spolupráci s partnerskými univerzitami Rotterdam Business School, University of Ljubljana a Univerzitou Mateja Béla, Banská Bystrica. Program je členěn do pěti bloků, které studenti absolvují postupně na Slovensku, v ČR, v Nizozemí a ve Slovinsku. Závěrečná část studia, tj. zpracování a obhajoba diplomové práce, probíhá na domácích univerzitách. Absolventi se uplatňují v podnicích jako specialisté v oboru financí a účetnictví, ve finančních institucích a bankovním sektoru.

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2008
Podmínky pro přijetí: Ukončené bakalářské studium v oborech obchod, ekonomie či finance, zkouška z angličtiny (certifikát IELTS, TOEFL či Cambridge Certificate, nebo předchozí studium v angličtině), zkouška GMAT (nemá-li uchazeč bakalářský titul některé z participujících univerzit).
Více informací naleznete na: f1.vse.cz

Kontakt:
Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
Proděkanka pro zahraniční styky, F1
E-mail: jahol@vse.cz

Economics of International Trade and European Integration je navazujícím magisterským programem typu Joint degree Fakulty mezinárodních vztahů a probíhá ve spolupráci se sedmi evropskými univerzitami. Výuka je v rozsahu 60 ECTS. Obsahově je program zaměřen zejména na problematiku ekonomických teorií, ekonomickou matematiku a ekonometrii, evropskou ekonomickou integraci a výuku cizích jazyků. První trimestr absolvují studenti buď na Staffordshire University ve Velké Británii nebo na Université des Sciences et Technologies de Lille ve Francii, druhý trimestr probíhá v Belgii na Universiteit Antwerpen a závěrečný trimestr na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na výuce se podílejí učitelé ze všech partnerských škol. Absolventi se uplatňují zejména v evropských institucích a mezinárodních společnostech. Program je podporován EU v rámci programu Erasmus Mundus.

Uzávěrka přihlášek: 18. 4. 2008
Podmínky pro přijetí: Ukončené bakalářské studium v oborech ekonomických nebo sociálně-ekonomických věd, vykonání písemné přijímací zkoušky v angličtině, zkouška z angličtiny (TOEFL, ILTS, Cambridge Certificate či jiná), zaplacení poplatku za celé studium v programu.
Informační schůzka pro zájemce se bude konat v pondělí  14. 4. 2008 ve 14,00 v Rajské budově, 5. patro, místnost 546.
Více informací naleznete na: webhost.ua.ac.be/eitei

Kontakt:
Doc. Ing. Anna Klosová, CSc.
Akademická ředitelka programu
E-mail: klosova@vse.cz

International Management je navazujícím magisterským programem v angličtině Fakulty podnikohospodářské, určený absolventům bakalářského studijního programu s výbornými znalostmi anglického jazyka a se zájmem o mezinárodní podnikatelské prostředí. Jedná se o studijní program typu Joint degree sítě CEMS (Community of European Management Schools and International Companies), jež je sdružením 17 prestižních vysokých škol a 50 velkých multinacionálních firem. V rámci studijního programu absolvují studenti jeden semestr na zahraniční partnerské CEMS univerzitě. Absolvent oboru nalezne uplatnění v mezinárodně orientovaných společnostech, dále bude dobře vybaven pro výkon řídících funkcí v poradenských mezinárodních společnostech i pro vedení mezinárodních týmů spolupracovníků.

Uzávěrka přihlášek byla 14. 2. 2008. Přijímací řízení probíhá ve třech kolech.
Více informací naleznete na: fph.vse.cz/att/opatreni-dekana-2_08S.pdf

Kontakt:
Doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc.
Akademická ředitelka programu
E-mail: sedl@vse.cz

 

Fotogalerie: