Promoce magisterských studijních oborů

4. července
2016

Ve dnech 27. června až 2. července 2016 proběhly na všech fakultách Vysoké školy ekonomické v Praze slavnostní promoce absolventů magisterských studijních oborů.

V letním semestru 2015/2016 ukončilo úspěšně studium na magisterských oborech šesti fakult VŠE celkem 1029 absolventů, a to včetně absolventů mezinárodních programů učených v angličtině. Na fakultě Financí a účetnictví ukončilo magisterské studium 204 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 281 studentů, na Fakultě podnikohospodářské 209, na Fakultě informatiky a statistiky 145, na Národohospodářské fakultě 97 a na Fakultě managementu 93 absolventů.

Všem absolventům blahopřejeme a pevně věříme, že se zapojí do Klubu absolventů VŠE, který pro ně i nadále bude zdrojem informací nejen o dění ve škole, ale i o pracovních příležitostech, které nabízejí univerzitní partneři, případně o odborných kurzech, které nabízí Vysoká škola ekonomická v Praze pro veřejnost. Pro své absolventy VŠE pravidelně pořádá Absolventské středy nebo společenské setkání Den s VŠE. Absolventi jsou zváni i na Ples VŠE.

Velké uznání patří zejména těm absolventům, kteří absolvovali náročné magisterské studium s vynikajícím prospěchem. Z právě promovaných absolventů magisterských oborů VŠE prospěli s vyznamenáním:

Absolventi magisterského studia Fakulty financí a účetnictvína Fakultě financí a účetnictví:

 • Ing. Lenka Čejková (Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy)
 • Ing. Michaela Hodžová (Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy)
 • Ing. Miroslava Kourová (Účetnictví a finanční řízení podniku)
 • Ing. Petr Potočiar (Účetnictví a finanční řízení podniku)
 • Ing. Karolína Puchernová (Účetnictví a finanční řízení podniku)

na Fakultě mezinárodních vztahů:

 • Ing. Gabriela Dykastová (Mezinárodní obchod)
 • Ing. Zuzana Papežová (Mezinárodní obchod)
 • Ing. Karolína Švarcová (Mezinárodní obchod)
 • Ing. Tereza Tycová (Mezinárodní obchod)
 • Ing. Klára Vítková (Mezinárodní obchod)
 • Ing. Michal Prokop (International and Diplomatic Studies – v angličtině)
 • Ing. Denis Potapov (International Business – Central European Business Realities – v angličtině)
 • Ing. Mgr. Štěpán Remeš (Cestovní ruch)
 • Ing. Jitka Krejčová (Politologie)

na Fakultě podnikohospodářské:

 • Ing. Kryštof Šťastný (International Management – v angličtině)
 • Ing. Václav Toman (Podniková ekonomika a management)

na Fakultě informatiky a statistiky:

 • Ing. Lucie Čecháková (Informační systémy a technologie)
 • Ing. Jakub Fousek (Ekonometrie a operační výzkum)
 • Ing. Denisa Jančíková (Ekonometrie a operační výzkum)
 • Ing. Petra Tomanová (Ekonometrie a operační výzkum)
 • Ing. Tomáš Hurych (Informační management)
 • Ing. Ondřej Koch (Informační management)

na Národohospodářské fakultě:

 • Ing. Alena Vaľová (Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky)

na Fakultě managementu:

 • Ing. Tomáš Kupka (Management)
 • Ing. Michaela Janásková (Management)
 • Ing. Ladislav Jelen (Management)