VŠE ve spolupráci s Google ČR spouští vzdělávací portál pro exportéry

16. srpna
2016

Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Google ČR a dalšími partnery spouští beta-verzi portálu ExportGuru.cz. Cílem portálu je provést začínající i mírně zkušené exportéry všemi hlavními oblastmi exportu. Patronkami projektu jsou ředitelka Google ČR Taťána le Moigne a rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Podle rektorky Hany Machkové „je význam českého exportu pro malou a otevřenou českou ekonomiku zásadní. V roce 2015 dosáhl vývoz rekordní hodnoty téměř 4 bilionů korun, a aby mohl tento trend pokračovat, je třeba stále větší zapojení menších firem. Jako vedoucí ekonomická vysoká škola vnímáme jako naše poslání osvětu v této klíčové oblasti české ekonomiky a jsme rádi, že na projektu spolupracujeme se společností Google ČR i dalšími partnery.” Obsahově je portál zaměřen na dvě hlavní témata, exportní marketing a exportní operace, ale nabízí i aktuální informace například o akcích pro exportéry.

Na portálu exportéři naleznou praktické informace z následujících oblastí:

  • exportní strategie,
  • průzkumy trhů,
  • informace o daních, clech a ostatních právních  předpisech,
  • logistice a pojištění,
  • dodacích a platebních podmínkách,
  • právní problematice exportu,
  • financování exportu,
  • exportní slovník.

Velký důraz je rovněž věnován digitálnímu marketingu, který do značné míry proměňuje exportní prostředí posledních let. Tomu se na portálu věnuje především Export manager Googlu Jan Poštulka.

Export býval historicky výsadou pouze těch největších a nejbohatších firem. Internet ale zahraniční obchod usnadnil bezprecedentním způsobem a umožnil exportovat i malým a středním podnikům, z čehož plyne obrovská příležitost pro celou českou silně proexportní ekonomiku. Chceme proto podpořit české exportéry prostřednictvím osvěty v oblasti dnes tolik důležitého digitálního marketingu,” dodává Poštulka.

Portál naleznou uživatelé na adrese www.exportguru.cz. Bude kontinuálně doplňován o další informace jak z hlediska užší specializace, tak multimediálního obsahu (především o videa z exportních workshopů a konferencí).

Na portálu se dále podílely společnosti jako AMSP, CzechTrade, Zásilkovna, uLab, Bird&Bird a mnoho dalších.