„Double degree“ s Fakultou podnikového manažmentu

1. září
2016

Ve středu 24. srpna 2016 podepsali v Bratislavě děkani Fakulty podnikohospodářské VŠE a Fakulty podnikového manažmentu EUBA dohodu o výměně studentů v rámci mezinárodního studijního programu typu „double degree“. Absolvování tohoto programu vyžaduje, aby zúčastnění studenti studovali jeden akademický rok na každé z fakult.

Studenti FPH VŠE získají magisterský titul v programu Všeobecný manažment na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, pokud dokončí na bratislavské fakultě třetí semestr druhého ročníku svého magisterského studia. Studenti FPM EUBA získají magisterský titul v programu Management na Vysoké škole ekonomické v Praze, pokud dokončí na pražské fakultě čtvrtý semestr druhého ročníku svého magisterského studia.

Účastníci výměnného programu budou vybráni svou domovskou fakultou na základě předchozích studijních výsledků. Zájemci se mohou hlásit osobně či emailem u studijních referentek Fakulty podnikohospodářské VŠE, případně u proděkanky pro pedagogiku.