Blokový seminář CEMS 2016

8. září
2016

Akademický rok 2016/2017 zahájil nový ročník studentů oboru International Management/CEMS na VŠE v Praze intenzivním Blokovým seminářem, který se konal v termínu 29. srpna – 5. září 2016. Absolvování Blokového semináře je nezbytnou podmínku pro získání titulu CEMS MIM.

Pro 35 studentů z 8 partnerských škol aliance CEMS a 16 národností byl ve spolupráci se společností Hilti připraven intenzivní program na atraktivní téma „Digital Strategies of Family Businesses – Case of Hilti “.

Akademickou část semináře garantoval doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., vedoucí Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské a prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy a ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D., akademický ředitel programu CEMS. K zajímavému programu Blokového semináře přispěli hostující profesoři z partnerských škol aliance CEMS, Alberto Gimeno z ESADE (Barcelona), Hermann Frank a Julia Süss-Reyes z WU Wien, zástupci společnosti Hilti – Jan Radil, ředitel společnosti (Sub-region Eastern Europe), HR Manager Josef Plachý a Petr Šmíd, Country Marketing Manager CZ, SK, HU, Baltics ve společnosti Google.

Na začátku Blokového semináře studenti vytvořili 8 týmů, které během závěrečného dne prezentovaly výsledky své celotýdenní práce na téma spojené s digitálními strategiemi produktů firmy Hilti. Porota ve složení zástupců VŠE a Hilti rozhodla o vítězném týmu ve složení:  Johanne Olimb Kirkerud, Natia Manjgaladze, Klára Šarkovská, Frank Hunold Schulleri a Gabriela Takáčová.

O studenty bylo postaráno také ve volném čase. Studenti z CEMS Club Prague připravili pro své nové spolužáky hru, během které lépe poznali hlavní město Prahu. Sobotní program obohatil výlet do rodinné sklárny RÜCKL CRYSTAL a.s. v Nižboru a vodácké odpoledne na řece Berounce.

Blokový seminář byl uzavřen slavnostní večeří a předáním cen vítěznému týmu. Závěru semináře se zúčastnila také prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka VŠE, jež je členkou Strategického výboru aliance CEMS. Zástupci VŠE děkují tímto zástupcům společností Hilti, Google a hostujícím profesorům za velký podíl na tomto úspěšném semináři.

V letech 2012 – 2015 byl Blokový seminář organizován ve spolupráci se ŠKODA AUTO na téma “Marketing in Automotive Industry”.

Máte-li zájem, podívejte se na fotogalerii.