Areál Vysoké školy ekonomické prošel významnou rekonstrukcí

20. září
2016

V průběhu léta byly postupně dokončeny stavební práce a úpravy Staré budovy VŠE na Žižkově. Drobnými vylepšeními ovšem prošla také Nová budova školy. V areálu VŠE Jižní Město byla navíc provedena rekonstrukce tepelného hospodářství.

Pravděpodobně nejrozsáhlejší proměnou prošla v průběhu prázdninových měsíců Stará budova VŠE, kde byly zrekonstruovány učebny v rozsahu 1. – 3. patra. Kapacita nových počítačových učeben byla průměrně navýšena o 6–7 míst a v současné chvíli se tak v každé učebně nachází 27–35 počítačů. U zrekonstruovaných učeben byly nově instalovány obrazovky, na kterých je promítán rozvrh příslušné učebny v českém i anglickém jazyce a studenti jsou zde také informováni o významných celoškolských akcích. V prvním a druhém patře byly navíc vytvořeny párové učebny (SB 107 a SB 108; SB 206 a SB 207), které jsou přepaženy mobilní dělící stěnou. Tu lze kdykoliv odstranit a vytvořit tak prostor s dvojnásobnou kapacitou. Tento systém bude využíván především v průběhu zkouškového období.

Zcela nová učebna vznikla v mezaninu SB u vstupu do knihovny. Jedná se o místnost SB M 15, která dříve sloužila jako serverovna. Nyní je to počítačová učebna s kapacitou 42 míst, která navíc bude v pátky a soboty sloužit pro účely Katedry anglického jazyka při skládání mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Cambridge English Examinations. Nová serverovna je umístěna v dříve nevyužívaných prostorách v přízemí.

U vchodu do Staré budovy vznikla rekonstrukcí bývalého průchodu do tělocvičny, šatny a skladového prostoru nová prodejna knih. Ta by měla od nového roku začít fungovat jako specializovaná prodejna ekonomické literatury.

Prostor s úložnými skříňkami pro studenty byl vytvořen v suterénu Staré budovy. Přístup do speciální místnosti číslo 012a bude umožněn na základě studentské karty.

V rámci Nové budovy byly instalovány zásuvky v posluchárnách C a D (v posluchárnách A a B instalovány již dříve). Výměnou prošly také vchodové dveře do budovy a zcela zrekonstruovány byly dámské toalety v jejím přízemí. V průběhu podzimu navíc nově vznikne zastřešený prostor u Vencovského auly, který bude sloužit jako zázemí a místo pro setkávání u příležitosti významných událostí konaných v této aule.

Odbor správy majetku na základě investičního záměru provedl rekonstrukci tepelného hospodářství v areálu VŠE Jižní Město. Byla instalována tepelná čerpadla, která odebírají tepelnou energii z 36 podzemních vrtů. Kaskáda 4 tepelných čerpadel je plně automatická. Další součástí rekonstrukce prostor bylo osazení záložních plynových kotlů.