Fakulta informatiky a statistiky přispěla k diskusi o otevřených datech

21. září
2016

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze se podílela na přípravě a realizaci odborného semináře “Otevřená data – příležitosti, překážky a výzvy pro úřady a firmy”. Seminář proběhl dne 20. 9. 2016 v Gobelínovém sále Hrzánského paláce. Seminář byl pořádán sdružením Cacio (Česká asociace manažerů infomačních technologií) ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy ČR (Úřad vlády ČR), Hlavním architektem eGovernmentu ČR (Ministerstvo vnitra), Matematicko-fyzikální fakultou UK a Fondem Otakara Motejla.

Na semináři zazněly přednášky představující účastníkům otevřená data v ČR a zahraničí s popisem příkladů a využití otevřených dat v praxi. V druhé části byly představeny standardy publikace a katalogizace otevřených dat, včetně tématu propojených otevřených dat. Seminář byl zakončen panelovou diskusí. Za Fakultu informatiky a statistiky vystoupil na semináři expert v oblasti otevřených dat Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Další informace o semináři včetně prezentací jsou k dispozici na http://www.cacio.cz/akce/2016/otevrena-data-prilezitosti-prekazky-a-vyzvy-pro-urady-a-firmy