Ocenění emeritního rektora VŠE prof. Hindlse

29. září
2016

V předvečer státního svátku, Dne české státnosti, předal předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Milan Štěch vybraným osobnostem veřejného života, vědy, kultury a sportu, jež ve svých oborech dosáhly mimořádných úspěchů, Stříbrné pamětní medaile Senátu. Nositelem tohoto významného ocenění se stal i vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti a emeritní rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Profesor Hindls je nejen vynikajícím statistikem a ekonomem, ale i nepřehlédnutelnou osobností našeho vysokého školství. V letech 2006 – 2014 zastával funkci rektora VŠE, předtím působil jako děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Je členem Vědecké rady VŠE, Vědecké rady Univerzity Karlovy, místopředsedou České statistické rady, členem Správní rady Univerzity Karlovy, Asociace národního účetnictví v Paříži a celé řady dalších významných akademických grémií. Zabývá se především analýzou a prognózou ekonomických časových řad, zejména makroekonomických agregátů, národním účetnictvím a analýzou marketingových dat. V těchto oblastech publikoval na 300 odborných prací v České republice a v zahraničí. V letech 2012-2014 byl členem Etického panelu České televize, od roku 2014 jej Parlament České republiky zvolil za člena Rady České televize.

V roce 2013 byl oceněn jako Rektor roku, téhož roku obdržel Křišťálový řád vavřínu Hospodářské komory. Je nositelem Medaile za rozvoj spolupráce mezi Polskou a Českou republikou na poli statistiky. V městské části Praha 4, kde se narodil, mu bylo uděleno Čestné občanství. Profesor Hindls je ale i vynikajícím klavíristou, v říjnu 2012 dokonce obdržel Platinovou desku.

Panu profesorovi srdečně gratulujeme!