Čestný doktorát prof. Geertu Hofstedemu

30. září
2016

Dne 6. října udělí rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., titul Doctor oeconomiae honoris causa přednímu světovému odborníkovi v oblasti organizační antropologie a mezikulturního managementu prof. Geertu Hofstedemu, jehož identifikace pěti základních kulturních dimenzí je stále platným a zároveň nejužívanějším modelem v oblasti studie kultur.

Slavnostní předání čestného doktorátu proběhne ve čtvrtek 6. října v 16.30 hodin ve Vencovského aule VŠE. Zváni jsou studenti, vyučující, absolventi VŠE i veřejnost. Na akci se prosím registrujte.

Profesor Geert Hofstede je přední světový odborník v oblasti organizační antropologie a mezikulturního managementu. Své výsledky publikoval v roce 1980 v knize Culture’s Consequences, která ho proslavila po celém světě. Během 80. a 90. let Hofstede přednášel na nizozemských i zahraničních univerzitách. V současné době je v důchodu. Na návrh Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů ze dne 30. března 2016 rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor oeconomiae honoris causa“ Geertu Hofstedemu dne 11. dubna 2016 Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze.

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Udělení čestného titulu profesorovi Geertu Hofstedemu zapadá do profilu VŠE jako špičkového vědecko-pedagogického univerzitního pracoviště, kde je rozvíjena nejen ekonomie hlavního proudu, ale rovněž i alternativní ekonomické přístupy, jež mohou napomoci rozpracovávat stávající ekonomické modely. Hofstedeho intelektuální činnost jako hlavního představitele výzkumu v oblasti kultur a kulturních dimenzí může být inspirací pro akademickou obec Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jeho publikace byly přeloženy do mnoha jazyků (včetně češtiny) a jeho články vyšly v řadě prestižních světových odborných časopisů. Dlouhá léta patřil jako jeden z mála „neameričanů“ do první stovky nejcitovanějších autorů v Social Science Citation Index. Jeho poradenské služby využívala řada mezinárodních institucí, mimo jiné Světová banka, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo Evropská komise. Je členem Akademie managementu v USA a hodností čestného doktora jej dosud vyznamenalo 8 univerzit. Univerzita v Maastrichtu zřídila v roce 2006 profesorský stolec, který nazvala Geert Hofstede Chair in Cultural Diversity Management. Časopis Wall Street Journal jej v roce 2008 zařadil jako jediného Evropana mezi 20 nejvlivnějších myslitelů v oblasti managementu v té době.

Více informací