Za profesorkou Boženou Plchovou

11. října
2016

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů s hlubokým zármutkem oznamuje, že ve čtvrtek 6. října 2016 zemřela ve věku 80 let prof. Ing. Božena Plchová, CSc., dlouholetá členka katedry mezinárodního obchodu. Po nedávném odchodu doc. Ing. Evy Černohlávkové, CSc. v ní Fakulta mezinárodních vztahů bohužel ztrácí další odborně uznávanou osobnost, která zasvětila prakticky celý svůj profesní a akademický život Vysoké škole ekonomické.

Profesorka Plchová promovala na Fakultě obchodní v roce 1962, konkrétně na oboru zahraniční obchod. V témže roce započala v pozici odborné asistentky svoje akademické působení. To bylo krátce přerušeno stážemi v Evropské hospodářské komisi OSN a ve Výzkumném ústavu národohospodářského plánování. V roce 1973 získává profesorka Plchová titul CSc. a naplno se oddává své činnosti na Fakultě obchodní. Prvního dubna roku 1979 je jmenována docentkou a v červnu roku 1994 poté profesorkou v oboru mezinárodní obchod. Prakticky až do posledních chvil byla profesorka Plchová důležitým členem katedry mezinárodního obchodu.

Profesorka Plchová se odborně specializovala zejména na problematiku zahraničních ekonomických vztahů ČR, ekonomických aspektů vstupu ČR do EU a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Postupně vyučovala kurzy na všech stupních vysokoškolského vzdělávání, od bakalářského po postgraduální. Měla rovněž velmi bohatou publikační činnost.

Neocenitelným přínosem byla její pozice školitelky. V letech 1985 – 1995 dovedla k úspěšné obhajobě celkem 10 uchazečů o titul CSc., v období následujícím pod jejím vedením úspěšně ukončilo doktorské studium a titul Ph.D. získalo 13 doktorandů. Svoji poslední studentku doktorského studia již bohužel do cíle dovést nemůže.

Profesorka Plchová se během své dlouholeté činnosti podílela na výchově mnoha generací současných pedagogů katedry mezinárodního obchodu, za což jí patří velké díky.

Čest její památce!

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., děkan Fakulty mezinárodních vztahů a bývalý diplomant/doktorand prof. Plchové