Absolventská středa – Veřejná diplomacie v praxi

20. října
2016

Projekt s názvem „Absolventské středy“ pokračuje na VŠE i v zimním semestru. První přednášku na téma „Veřejná diplomacie v praxi. Sdružení EUNIC Austria – inovativní model kulturně-ekonomické diplomacie“ si tentokrát připravila Fakulta mezinárodních vztahů. Konat se bude 26. října 2016 od 18 hodin v prostorách Rajské budovy VŠE – učebna RB 211. 

Hlavním hostem večera, který téma představí, bude  Ing. Martin Krafl, prezident EUNIC Austria, od ledna 2016 poradcem EUNIC Global v Bruselu v rámci expertní skupiny pro evropské clustery (2016-2018).

Na projektu Absolventských střed se podílejí všechny pražské fakulty, které nabízejí cyklus pravidelných odborných přednášek na zajímavá témata. Přednášky se konají vždy poslední středu v měsíci od 18,00 do 19,30 a účast na nich je zdarma. Zájemci se mohou registrovat na webových stránkách Rozvojového a poradenského centra (RPC).

V pořadí další setkání organizované tentokrát Fakultou podnikohospodářskou proběhne ve středu 23. listopadu. Tématem večera bude „Jak na super příjmy na Airbnb“. Ve středu 14. prosince se pak Absolventská středa uskuteční pod taktovkou Fakulty financí a účetnictví.

Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá prostřednictvím Rozvojového a poradenského centra pro své absolventy i další akce. Díky tradičnímu Dni s VŠE, který se bude konat 12. listopadu 2016, se bývalí studenti mohou setkávat na své Alma Mater v neformální uvolněné atmosféře. Veletrh pracovních příležitostí Šance, který se koná dvakrát ročně, zprostředkovává čerstvým absolventům VŠE informace o možnostech pracovního uplatnění v celé řadě firem a institucí. Při VŠE funguje i Klub absolventů VŠE, jehož členové aktivně udržují kontakt s univerzitou a jsou pravidelně zváni na odborné i společenské akce, například na Ples VŠE, který se letos koná 30. listopadu v Lucerně ve stylu první republiky.