Student FMV VŠE reprezentoval ČR na mezinárodní podnikatelské konferenci v Katowicích

24. října
2016

V pondělí 10. října se uskutečnil šestý ročník třídenního mezinárodního podnikatelského kongresu v Katowicích v Polsku. Kongres je jedinečnou příležitostí seznámit se s podnikateli, kteří úspěšně řídí své byznysy napříč Evropou, získat mezinárodní kontakty a pokusit se navázat spolupráci především uvnitř V4. Akci pořádala Chamber of Commerce and Industry in Katowice a letošního ročníku se zúčastnil také student FMV VŠE a předseda spolku United Business Club, Filip Mayer.

Cílem kongresu je oslovit nejen podnikatele malých a středních podniků, ale i manažery a zástupce veřejné sféry. V průběhu konference je možné navštívit více než 80 prezentací, workshopů, panelů, událostí a rozsáhlé Expo, kde se prezentuje přes sto organizací či podniků. Mezi účastníky lze nalézt světové zástupce obchodních komor, ale i reprezentanty podnikatelských akcelerátorů či hosty z podnikatelského prostředí v Nevadě v USA.

V minulém roce bylo do konference zapojeno více než sedm tisíc lidí, včetně návštěvníků, a je mi potěšením, že jsem obdržel pozvánku zastupovat Českou republiku jako její zástupce v sekci Future Entrepreneurs na téma V4 Youth Debate,“ uvádí Filip Mayer. „Hlavním cílem této sekce bylo odkrýt možnosti spolupráce na úrovni V4. Téma bylo rozděleno do kategorií školství, podnikání a pracovní trh a V4 spolupráce. Během diskuse jsme došli k závěru, že zástupce každé ze zúčastněných zemí je otevřený mezinárodní spolupráci nejen v rámci V4, ale i EU, a zároveň, že tyto konference spolupráci skvěle rozvíjí. Jsem moc rád, že organizátoři ocenili touto pozvánkou nejen mou práci, ale především tu United Business Clubu. Zároveň jsem šťastný za vynikající zkušenost i nové světové kontakty v byznyse jako například jednání o spolupráci s indickou obchodní komorou.“

United Business Club ve své snaze podpořit mladé podnikatele v České republice organizuje mimo jiné nejrůznější podnikatelské přednášky na VŠE i mimo ní, workshopy pro členy klubu a veřejné business snídaně.