Jmenování nových docentů

26. února
2008

Rektor VŠE v Praze, prof. Ing.Richard Hindls, CSc. předal na Vědecké radě dne 26. února 2008 jmenovací dekrety pěti novým docentům.

S účinností od 1. března 2008 jmenuje rektor Vysoké školy ekonomické v Praze:

  • docentkou pro obor světová ekonomika paní PhDr. Evu Karpovou, CSc., odbornou asistentku katedry světové ekonomiky FMV VŠE. PhDr. Eva Karpová, CSc. obhájila habilitační práci na téma: „Hospodářský vývoj Rakouska, Švédska a Finska po vstupu do Evropské unie“.
  • docentem pro obor mezinárodní obchod pana Ing. Josefa Malého, Ph.D., odborného asistenta katedry mezinárodního obchodu FMV VŠE. Ing. Josef Malý, Ph.D. obhájil habilitační práci na téma: „Obchod nehmotnými statky – nové přístupy ke stanovení ceny průmyslového vlastnictví“.
  • docentem pro obor podniková ekonomika a management pana JUDr. Ing. Radka Nováka, CSc., odborného asistenta katedry logistiky FPH VŠE. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. obhájil habilitační práci na téma: „Obligační vztahy v přepravních službách“.
  • docentkou pro obor podniková ekonomika a management paní RNDr. Ing. Hanu Scholleovou, Ph.D., odbornou asistentku katedry podnikové ekonomiky FPH VŠE. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. obhájila habilitační práci na téma: „Hodnota flexibility-reálné opce“.
  • docentem pro obor ekonomie pana RNDr. Mirona Tegzeho, CSc., odborného asistenta katedry ekonomie NF VŠE. RNDr. Miron Tegze, CSc. obhájil habilitační práci na téma: „Komentovaný soubor prací (Advanced Market Failures)“.

Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkum

Fotogalerie: