Setkání s absolventy na Dni s VŠE se blíží

28. října
2016

Den s VŠE se koná v sobotu 12. listopadu 2016. Jedná se o setkání absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze s vedením VŠE, děkany fakult a zástupci pedagogického sboru. Do čtvrtka 10. listopadu 2016 probíhají registrace na tuto tradiční společenskou podzimní akci.

Letošní Den s VŠE má část odbornou a část kulturně-společenskou. Odpoledne bude o vývoji a strategických záměrech Vysoké školy ekonomické v Praze informovat rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. spolu s děkany Fakulty financí a účetnictví (doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.), Fakulty mezinárodních vztahů (doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.), Fakulty podnikohospodářské (prof. Ing. Ivan Nový, CSc.), Fakulty informatiky a statistiky (doc. Ing. Luboš Marek, Ph.D.), Národohospodářské fakulty (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.) a Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.).

Odbornou přednášku na téma „Aktuální stav a výhled české ekonomiky v následujícím období – pohled ČNB“ přednese Ing. Jiří Rusnok, guvernér ČNB, který v minulosti působil také jako předseda vlády ČR a ministr financí.

Část kulturně-společenská proběhne pod názvem VŠEkulturní zážitky ve večerních hodinách.

Cena vstupného na Den s VŠE je 550 Kč na osobu, pokud si absolvent pozve doprovod, je cena sníženého vstupného 800 Kč pro oba účastníky.

Kompletní program a registrace: http://www.densvse.cz/2016/.