Nový Vencovského klub poslouží jako zázemí při významných událostech konaných na VŠE

15. listopadu
2016

 V úterý 15. listopadu 2016 byl rektorkou VŠE prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc., a za účasti členů kolegia rektora, slavnostně otevřen „Vencovského klub“. Tato místnost vznikla zastřešením volného prostoru mezi Vencovského aulou – největší aulou v prostorách VŠE na Žižkově, a posluchárnou D Nové budovy.

Vencovského klub bude nově sloužit jako zázemí při významných odborných, kulturních a jiných událostech konaných právě ve Vencovského aule. Specifikem klubu je živá palma zasazená u vstupu do místnosti.

Výstavbou Vencovského klubu byl zakončen cyklus rekonstrukcí areálu VŠE na Žižkově, který se týkal především rozsáhlých úprav Staré budovy.

Vencovského klub VŠE Vencovského klub VŠE Vencovského klub VŠE Vencovského klub VŠE