VŠE a Microsoft prohloubily spolupráci v oblasti podpory vzdělávání

24. listopadu
2016

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) a společnost Microsoft podepsaly smlouvu o partnerské spolupráci a podpoře vzdělání na další akademický rok. Společnost mimo jiné škole pomáhá zajistit shodu s dodržováním licencí na programy a usnadnit správu zařízení. Finančně podporuje také vybrané studentské projekty. Společnost Microsoft patří mezi významné partnery VŠE již od roku 2012.

Rektorka (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., a generální ředitelka společnosti Microsoft v České republice Biljana Weber podepsaly Smlouvu o partnerské spolupráci a podpoře vzdělávání v úterý 22. listopadu 2016. Prodloužily tak spolupráci, která mezi oběma institucemi probíhá již pátým rokem.

Předmětem smlouvy je podpora transformace vzdělávání, podpora lokálních inovací, ale také zprostředkování kontaktů mezi společností, studenty, zaměstnanci a absolventy VŠE v průběhu roku 2016-2017.

V rámci konkrétních kroků bude například kladen důraz na šíření všech možností využití Mircosoft Office 365 mezi všemi zaměstnanci a studenty. Office 365 poskytuje především nástroje pro sdílení a ukládání dokumentů a bezpečnou komunikaci mezi školou a studenty. Vedení VŠE rozhodlo o celouniverzitním nasazení řešení Office365 jak pro zaměstnance, tak pro studenty. Proces nasazení je průběžně konzultován se společností Microsoft s.r.o., která v rámci možností poskytuje i služby podpory pro IT zaměstnance a probírá s vedením univerzity další postup zavádění. Řešení Office365 jak pro zaměstnance, tak pro studenty poskytuje společnost Microsoft s.r.o. VŠE bezplatně.