Fakulta informatiky a statistiky získala cenu pro nejlepší studentskou aplikaci v soutěži „Společně otevíráme data 2016“

25. listopadu
2016

Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze získala Cenu Red Hat pro nejlepší studentskou aplikaci v soutěži „Společně otevíráme data 2016“ organizovanou Fondem Otakara Motejla. Fakulta získala toto ocenění za webovou aplikaci SPARQLab sloužící k procvičování jazyka SPARQL.

Soutěž Společně otevíráme data je organizována Fondem Otakara Motejla v rámci expertního programu Fórum pro otevřená data, jehož členy jsou kromě Fondu Otakara Motejla také Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze. V roce 2016 proběhl již čtvrtý ročník této soutěže.

Fakulta informatiky a statistiky VŠE získala v tomto ročníku soutěže Cenu Red Hat pro nejlepší studentskou aplikaci za webovou aplikaci SPARQLab, která slouží k procvičování jazyka SPARQL. Hlavním vývojářem aplikace je student doktorského studia na Katedře informačního a znalostního inženýrství Mgr. Jindřich Mynarz. Na vývoji aplikace se dále podíleli Ing. Jan Kučera, Ph.D. (Katedra informačních technologií) a doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. (Katedra informačního a znalostního inženýrství).

Jazyk SPARQL je jazykem pro dotazování a manipulaci s daty reprezentovanými pomocí Resource Description Framework (RDF). RDF a SPARQL jsou základními standardy pro publikaci dat na webu v podobě tzv. propojených dat (Linked Data). Vytvořením aplikace SPARQLab Fakulta informatiky a statistiky VŠE pomáhá uživatelům získávat potřebné znalosti a dovednosti pro zpracování dat publikovaných pokročilými způsoby jako je právě publikace dat v podobě propojených dat, resp. otevřených propojených dat. Aplikace SPARQLab využívá statistická data z oblasti důchodového pojištění publikovaná dle principů propojených dat Českou správou sociálního zabezpečení. Díky aplikaci se tak mohou zájemci zdokonalovat v používání jazyka SPARQL při řešení úloh nad reálnými daty. Aplikace SPARQLab je také dobrým příkladem využití otevřených dat publikovaných orgánem veřejné správy v České republice.