VŠE opět mezi třemi nejlepšími školami východoevropského regionu v žebříčku Eduniversal

28. listopadu
2016

VŠE se i letos umístila mezi třemi nejlepšími univerzitami ze zemí východoevropského regionu v rámci mezinárodního hodnocení Eduniversal, v konečném výsledku skončila na druhém místě. Zopakovala tak úspěšný výsledek z roku 2014, v loňském roce dosáhla v žebříčku dokonce na první pozici.

VŠE se opět zařadila mezi 27 celosvětově nejlepších manažerských škol (Vyhlašují se vždy 3 nejlepší manažerské školy 9 geografických oblastí), a potvrdila tak svou vysokou úroveň. V hodnocení Eduniversal se pravidelně umisťuje mezi trojicí nejlepších škol oblasti již od roku 2009. Slavnostní vyhlášení proběhlo v pondělí 28. listopadu 2016 v australském Perthu. Za VŠE převzal ocenění doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., statutární zástupce rektorky a prorektor pro strategii.

Od roku 2008 oceňuje Eduniversal každoročně tisíc vysokých škol ekonomických ze 154 zemí devíti světových regionů. V rámci regionu východní Evropa se na prvním letos umístila St. Petersburg University – Graduate School of Management, o třetí příčku se dělí dokonce dvě univerzity – Corvinus University of Budapest – Corvinus Business School spolu s University of Warsaw – Faculty of Management.

Prvním krokem v sestavování každoročního žebříčku je výběr 1 000 nejlepších vysokých škol z celkem 9 geografických oblastí a 154 zemí, který provádí jedenáctičlenná mezinárodní vědecká komise (The International Scientific Committee, ISC). Tyto školy jsou následně v každé zemi klasifikovány tzv. Palmes of Excellence na základě řady kritérií, kterými je měřena míra jejich internacionalizace, reputace a známost školy v příslušném regionu, ale i kvalita. Třetím neméně důležitým krokem je poté volba rektorů a děkanů vybraných 1 000 vysokých škol. Při své volbě děkani a rektoři odpovídají na otázku: „Kterou školu byste doporučili svým studentům, pokud by chtěli studovat v dané zemi“ (tj. v našem případě v České republice)?

Na základě uvedených kritérií jsou všechny školy rozděleny do pěti skupin, které jsou charakterizovány počtem palmových listů. Celosvětově sto nejlepších škol získává 5 palmových listů a VŠE letos patří mezi ně. Cílem rankingu je poskytnout zájemcům o studium i odborné veřejnosti celosvětový přehled o špičkových univerzitách a možnostech získání kvalitního manažerského vzdělání.

Eduniversal je celosvětový žebříček manažerských škol a hodnotící agentura specializující se na vysoké školství. Organizace sídlí v Paříži a na mezinárodní úrovni působí od roku 2007. Každoročně sestavuje dva žebříčky – Žebříček 1 000 nejlepších manažerských škol a žebříček 4 000 nejlepších magisterských a MBA programů.

Tato hodnocení jsou určena studentům, kteří se rozhodují, kterou vysokou školu si vyberou v jednom z těchto regionů: Afrika, Střední Asie, Východní a střední Evropa, Eurasie a Blízký Východ, Východní Asie, Latinská Amerika, Severní Amerika, Oceánie, Západní Evropa.

Více informací naleznete na adrese: www.eduniversal-ranking.com