Studenti Fakulty mezinárodních vztahů ovládli soutěž POPAI STUDENTS AWARDS 2016

2. prosince
2016

Ve čtvrtek dne 24. 11. 2016 byly vyhlášeny výsledky soutěže Popai Students Awards 2016. Ve studentské kategorii: Návrh In-store komunikační kampaně dle briefu společnosti Nestlé Česko – Orion Margot obsadili první tři místa studentské týmy z Vysoké školy ekonomické v Praze, které zpracovali svůj projekt v rámci předmětu Retail Marketing.

1. místo

  • Název práce: In-store kampaň Orion MARGOT pro rok 2017
  • Autoři: Pavel Dostál, David Medlík, Dominika Říhová, Klára Skopalová, Klára Vlachová
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta Mezinárodních vztahů

2. místo 

  • Název práce: Ostrov Margotek
  • Autoři: Maria Fedoranyč, Veronika Klimková, Milan Polák, Tamara Sumegová
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta Mezinárodních vztahů

3. místo

  • Název práce: Kampaň Orion Margot pro rok 2017
  • Autoři: Tomáš Ježek, Vivienne Makumbirofa, Karin Paprčiaková, Jakub Plánka, Asim Valiyev
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta Mezinárodních vztahů

Studenti vytvořili návrh In-store komunikační strategie pro čokoládovou tyčinku Margot. Jury složená jak z odborníků z praxe, tak i pedagogů hodnotila navrhované řešení studentů z hlediska zvolené strategie a návaznosti na komunikaci značky, dále se hodnotila kreativita a inovativnost řešení a též rozpracovanost do ostatních mediatypů mimo In-store komunikaci. Součástí hodnocení byla atraktivita řešení pro cílovou skupinu a v závěru též komplexní dojem.  

Všichni studenti v předmětu Retail Marketing, pod vedením Ing. Milana Postlera – garanta kurzu, obdrželi pro letní semestr ak. r. 2015/2016 zadání celosemestrální případové studie z praxe, které připravila společnost Nestlé Česko pro soutěž Popai Students Awards 2016. Téma zpracovávali pětičlenné nebo šestičlenné týmy. Soutěže se zúčastnili také studenti Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě a Střední školy vizuální tvorby z Hradce Králové. Studentské týmy z Vysoké školy ekonomické v Praze se zúčastnili soutěže Popai Students Awards již potřetí za sebou a vždy některý z nich zvítězil.

Úspěchy studentů v uvedené soutěži potvrdily užitečnost propojení teoretických a praktických poznatků v předmětu Retail marketing při zpracování případové studie zadané praxí. V rámci spolupráce přednáší v uvedeném předmětu špičkoví odborníci z praxe zaměření na problematiku chování spotřebitele, CRM, Sales promotion, In-store marketing, Retail audit, on-line komunikaci a obchodování. Úspěch studentů je výzvou pro budoucí studenty letního semestru v předmětu Retail marketing, kteří též obdrží zadání z praxe pro výše uvedenou soutěž. Soutěž je otevřená všem studentům z Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří mají o danou problematiku zájem, rádi soutěží a samozřejmě chtějí vyhrát.     

Více informací naleznete zde.