Alena Plášková z FPH byla oceněna za mimořádný přínos v péči o kvalitu

9. ledna
2017

Ing. Alena Plášková, CSc. z Fakulty podnikohospodářské se dlouhodobě věnuje systémům managementu a nástrojům managementu kvality. Za svůj mimořádný přínos v této oblasti získala na konci roku dvě ocenění, jedno je dokonce zahraniční.

První ocenění je prestižní Cena Anežky Žaludové pro osobnosti, které se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Cena se každoročně předává na Pražském hradě při udělování Národních cen za kvalitu a společenskou odpovědnost.

Druhým, mezinárodním oceněním je certifikát uznání (Certificate of Appreciation)  Izraelské společnosti pro kvalitu (ISQ). Cenu Plášková získala na mezinárodní konferenci ISQ v Tel Avivu, kde kromě odborného programu proběhlo i několik slavnostních událostí. Jednou z nich bylo právě předání certifikátu uznání.

Ing. Alena Plášková, CSc. je čestná předsedkyně České společnosti pro jakost. Na Fakultě podnikohospodářské vyučuje například Management kvality, bezpečnosti a environmentu, Společenskou odpovědnost firem či Metody a techniky v managementu kvality a Lean Six Sigma.