Česká asociace MBA škol na VŠE

27. ledna
2017

Plénum České asociace MBA škol (CAMBAS) schválilo na svém zasedání, které proběhlo 24. ledna 2017 na VŠE, významné změny. Novými členy předsednictva se stali rektor Škoda Auto Vysoká škola Pavel Mertlík a Martin Novák, výkonný ředitel BIBS. Plénum schválilo nové stanovy, plán akreditací a reakreditací programů MBA pro rok 2017 i možnost rozšíření členské základny.

České asociace MBA škol (CAMBAS) je profesní organizací, která sdružuje vzdělávací instituce, jež nabízejí programy manažerského celoživotního vzdělávání a které prošly náročným akreditačním řízením. Cílem CAMBAS je prosazení standardů srovnatelných s prestižními zahraničními programy MBA v České republice.

Asociace CAMBAS byla založena v roce 1998 a v současné době jsou jejími členy veřejné vysoké školy i soukromé vzdělávací instituce. Zástupci veřejných vysokých škol jsou Vysoká škola ekonomická v Praze, VUT Brno a VŠB Technická univerzita Ostrava. Soukromými institucemi jsou Vysoká škola finanční a správní (VŠFS), Škoda Auto vysoká škola, Brno International Business School (BIBS), Prague International Business School (PIBS), Czech Management Institute (CMI) a University of New York in Prague (UNYP). Všechny tyto instituce nabízejí akreditované programy MBA.

Akreditační kritéria CAMBAS vycházejí z mezinárodně uznávaných standardů. Akreditační komise hodnotí odbornou úroveň výukových programů, učitelů a přijímacích zkoušek, stejně jako na učební prostředí, např. vybavení učeben, poskytování studijních materiálů a jiných učebních pomůcek. Pozornost je věnována i uplatnění absolventů MBA a jejich kariéře. Akreditace studijního programu CAMBAS je pro zájemce o studium MBA zárukou kvality při rozhodování, kterou školu si vybrat, stejně jako pro budoucí zaměstnavatele zárukou výběru kvalitních absolventů.

Studium MBA není v České republice vůbec regulováno a může jej nabízet de facto kdokoli. Proto bych zájemcům o studium MBA doporučila výhradně akreditované programy. Jedná se o studijní programy, které mají buď akreditaci CAMBAS udělovanou Českou asociací MBA škol, nebo mezinárodně uznávané akreditace AACSB, EQUIS, AMBA nebo FIBAA, případně je titul MBA udělován zahraniční univerzitou, ale jen tou, která v dané zemi figuruje na seznamu akreditovaných vysokých škol,“ zdůrazňuje rektorka VŠE prof. Hana Machková.

Doposud byl CAMBAS relativně uzavřenou organizací, jejímiž členy mohly být pouze ty instituce, které nabízejí studium MBA (případně DBA) a jejichž studijní programy MBA (DBA) byly akreditovány CAMBAS. Plenární zasedání rozhodlo o změně strategie z uzavřeného společenství na organizaci otevřenou všem zájemcům, jichž se problematika MBA dotýká. Členy se budou moci stát například profesní komory, podniky anebo vzdělávací instituce, které chtějí usilovat o akreditaci CAMBAS.