VŠE podporuje nadějné středoškoláky

2. března
2007

VŠE je spolupořadatelem nového projektu „České hlavičky„. Jedná se o obdobu známé soutěže „Česká hlava„.

Určena však není profesionálním vědcům, ale talentovaným středoškolákům a žákům vyšších ročníků základních škol.

Záměrem této akce je nejen podpora úspěšných a perspektivních studentů, ale také podnícení zájmu mladých lidí o přírodovědecké a technické obory a vědeckou kariéru obecně. V rámci projektu se uskuteční celostátní soutěž studentských prací, a to v pěti kategoriích.

VŠE zastřešuje hlavní cenu „Merkur„. Ta bude udělena za nejvýraznější počin, objev nebo odbornou činnost v oblasti technických či přírodních věd s významným ekonomickým aspektem. Další ceny porota rozdělí za projekty z oblasti technologií a informací, informatiky a komunikace, zdraví a životního prostředí.

Přihlášku mohou podat jak jednotlivci tak studentské týmy, stejně jako střední školy či zájmová sdružení. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2007. Projekty bude hodnotit devítičlenná odborná porota, které předsedá prorektorka pro vědu a výzkum VŠE. Výsledky soutěže budou oznámeny v říjnu na slavnostním galavečeru. Na vítěze čeká peněžní odměna v řádu několika desítek tisíc korun.

Soutěží však projekt nekončí. Jeho součástí je i vytvoření „Klubu Českých hlaviček“ s cílem soustavné podpory dalšího rozvoje a vzdělání úspěšných „mladých vědců“, včetně jejich zapojení do profesionálních vědeckých týmů. Více se o projektu „České hlavičky“ můžete dozvědět na internetových stránkách www.ceskahlava.cz.

Autor:
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkum
Kontakt a informace:
hronova@vse.cz