VŠE udělila čestný doktorát profesorovi Hansi-Werneru Sinnovi

24. února
2017

Ve čtvrtek 23. února převzal německý ekonom Hans-Werner Sinn čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“ z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Profesor Sinn se v oblasti ekonomického výzkumu věnuje obecné makroekonomii. V posledních letech se jeho odborný zájem soustředil do oblastí sociálních systémů, ekonomických aspektů klimatických změn a zejména tématu evropské ekonomické integrace a společné evropské měny. Jednou z jeho hlavních zásluh je odkrývání mechanismů krize eurozóny, kterou spatřuje v nadměrných schodcích běžného účtu platební bilance. Jeho kniha „Ist Deutschland noch zu retten?“ (2003) zasáhla výrazně do veřejné debaty o směřování německé hospodářské politiky, jakož i vládního programu Agenda 2020.

Vědecká rada VŠE rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor oeconomiae honoris causa“ profesorovi Sinnovi na základě návrhu Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE. Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo ve Vencovského aule VŠE za velkého zájmu médií a účasti téměř 400 hostů, včetně rektorů, prorektorů a dalších představitelů vysokých škol v České republice a na Slovensku. Mezi významnými hosty byli i bývalý prezident České republiky Václav Klaus a současný guvernér ČNB Jiří Rusnok. Přítomni byli také velvyslanci několika zemí, včetně Christiany Markert, chargée d’affaires Velvyslanectví spolkové republiky Německo v Praze.

Během slavnostního předávání čestného titulu ve Vencovského aule VŠE vystoupil Hans-Werner Sinn s přednáškou na téma „Brexit a eurokrize: Jaký typ unie chceme?“. Během ní se věnoval především složité evropské situaci s brexitem na jedné a eurokrizí na druhé straně. Zdůraznil, že s ohledem na HDP lze brexit přirovnat k situaci, kdy z EU vystoupí na dvacet malých zemí, rozhodně se proto nejedná o zanedbatelnou událost. Brexit navíc dle něj narušuje rovnováhu, kterou do té doby západní Evropa měla. Zároveň upozorňuje, že jakákoliv obchodní omezení, která by byla proti Velké Británii zavedena, by do stejné míry potrestala i členské země EU, a varuje před vznikem tzv. redistributivní unie, kde jsou rozhodnutí činěna na základě přání většiny, přestože na základě těchto rozhodnutí vítězové často získají méně, než ztratí přehlasovaná menšina.

Makroekonomie

Makroekonomie je obor ekonomické teorie, který se zabývá zkoumáním ekonomického systému jako celku. Sleduje vztahy mezi agregátními veličinami jako například hrubý domácí produkt, agregátní nabídka, agregátní poptávka, inflace, nezaměstnanost, úroková míra a měnový kurz. V oblasti ekonomického výzkumu je prof. Sinn obecným makroekonomem. V počátcích své výzkumné kariéry se orientoval na teorii rizika. Velký ohlas získala jeho disertační práce „Ökonomische Entscheidungen bei Ungewissheit“ (1980), publikovaná v angličtině s mnoha návaznými články v předních časopisech.

Krátké video ze slavnostního zasedání

Laudatio děkana Ševčíka

Fotogalerie