VŠE a AXA uzavřely smlouvu o partnerské spolupráci

10. května
2017

Předseda sboru jednatelů společnosti AXA ČR Robert Gauci a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., dnes podepsali Smlouvu o partnerské spolupráci. Smlouva zajistí na akademické půdě odborné přednášky expertů z AXA, kteří se budou pravidelně setkávat se studenty. V neposlední řadě partnerství studentům umožní nahlédnout do praxe prostřednictvím studentských stáží.

Máme velkou radost, že jsme se stali partnerem největší ekonomické univerzity v České republice. Velmi nás těší, že úspěšné partnerství, které jsme s Fakultou podnikohospodářskou VŠE v minulém roce zahájili založením Centra výzkumu a prevence finančních rizik, rozšíříme na celou univerzitu. V rámci naši spolupráce s VŠE zajistíme odborné přednášky a semináře pro studenty. Dále budeme působit v roli garanta a gestora disertačních i diplomových prací a v neposlední řadě zajistíme interní studentské stáže, po kterých je aktuálně vysoká poptávka. Na stážích studenti získají reálný pohled na život jedné z největších finančních institucí na světě,“ říká Robert Gauci, generální ředitel AXA ČR/SR.

Spolupráce s VŠE začala na podzim roku 2016 založením Centra výzkumu a prevence finančních rizik při Fakultě podnikohospodářské. Centrum staví aktivity na kombinaci praktických poznatků společnosti AXA a teoretických znalostí akademických expertů VŠE. Cílem společných aktivit je kromě jiného prohloubení výzkumu povědomí a vztahu k finančním rizikům a zkoumání rozhodování o krytí rizik napříč populací. Kromě realizace výzkumů a osvětových aktivit se Centrum hodlá zaměřit i na realizaci sociálních experimentů. Pilotní společnou aktivitou Fakulty podnikohospodářské se společností AXA bylo zkoumání finančního povědomí studentů prvního ročníku bakalářského studia, zejména pak toho, jak studenti vnímají rizika, proti kterým jsou ochotni se pojistit a jak se chtějí zajistit na stáří.

Dnešním podpisem smlouvy se AXA stává partnerem celé VŠE. Rektorka VŠE k tomu uvádí: „AXA je vedoucí společností na světovém pojišťovacím trhu a patří k nejvýznamnějším francouzským firmám. Ambicí VŠE je spolupracovat se špičkami ve svých oborech a umožnit tak studentům získávat nejmodernější praktické poznatky. Specifikem partnerství se společností AXA jsou výzkumné projekty, které již byly realizovány na Fakultě podnikohospodářské. Jsem ráda, že se díky pozitivní zkušenosti ze stávající spolupráce vedení společnosti AXA rozhodlo rozšířit partnerství na celou Vysokou školu ekonomickou. Vím, že se dnes stáváme partnery zejména proto, že AXA u nás nachází talentované studenty a své budoucí zaměstnance.“

Francouzská společnost AXA působí v 64 zemích celého světa, zaměstnává zhruba 166 000 lidí a počet jejích klientů přesahuje 100 milionů. V České republice je předmětem podnikání skupiny zejména zprostředkovatelská činnost v oblasti smluv penzijního připojištění, pojišťovnictví, stavebního spoření a vydávání platebních karet.