Odešel prof. Jaroslav Veselý

17. května
2017

S hlubokým zármutkem oznamuje, že ve čtvrtek 11. května 2017 zemřel ve věku nedožitých 87 let prof. Ing. Jaroslav Veselý, DrSc., bývalý člen katedry ekonomiky dopravy a spojů Fakulty výrobně-ekonomické (dnes Fakulty podnikohospodářské) VŠE.

Jaroslav Veselý působil v letech 1959 – 1970 jako zmocněnec generálního ředitele pro výstavbu Východoslovenských železáren na Ministerstvu hutí a rudných dolů. V letech 1970 – 1974 byl ředitelem sekretariátu ministra na Ministerstvu dopravy. V letech 1974 – 1978 vykonával funkci náměstka pro ekonomiku, investiční výstavbu, lázeňství a farmaceutickou výrobu na Ministerstvu zdravotnictví.

V letech 1978 – 1990 učil jako docent, později jako profesor na katedře ekonomiky dopravy a spojů Fakulty výrobně-ekonomické. Přednášel předmět Technologie dopravy. V letech 1979 – 1990 byl také prorektorem VŠE pro rozvoj.

Po odchodu z VŠE byl v letech 1991 – 1995 ředitelem investiční divize Agrobanky. V letech 1996 – 2012 vykonával funkci starosty v místní části Praha-Zličín. V letech 1998 – 2013 učil jako externí profesor na Vysoké škole regionálního rozvoje.

Poslední rozloučení s prof. Veselým se bude konat v pátek 19. května v 10:15 h v obřadní síni krematoria v Praze-Motole.

Čest jeho památce!