Letní školy na VŠE

18. května
2017

Během letních měsíců probíhají na VŠE tzv. letní školy, které jsou určeny především studentům z partnerských zahraničních univerzit. Dvě letní školy jsou letos organizovány Oddělením zahraničních styků (OZS), další probíhá v rámci programu CESP a tři letní školy se letos uskuteční také pod záštitou Fakulty mezinárodních vztahů. V neposlední řadě probíhá na VŠE již tradiční Letní škola multimédií.

První letní škola pod taktovkou OZS sestává ze čtyřtýdenního programu (od poloviny května do poloviny června) a je určena pro celkem 40 studentů z Arizona State University. Škola se letos koná již po dvanácté a její program je zaměřen především na mezinárodní obchod. Škola zahrnuje semináře vedené zkušenými pedagogy z Fakulty mezinárodních vztahů a návštěvy významných společností sídlících v ČR (Škoda Auto, a.s., sklárny Crystal Bohemia, a.s., atd.)

Druhá letní škola vedená OZS také probíhá po dobu čtyř týdnů (od 3. června do 7. července). Je určena pro McCombs School of Business, University of Texas at Austin a jedná se o její devátý ročník. Letošní program je rozdělen mezi dvě skupiny – první se koncentruje na účetnictví, druhá pak na organizační chování. O výuku se starají akademici VŠE stejně jako američtí profesoři, kteří společně se zhruba 70 studenti ČR navštíví. I zde vedle klasických přednášek probíhají exkurze do společností a diskuse s odborníky.

Letní škola organizovaná v rámci programu CESP nabízí intenzivní variantu základních kurzů programu. Ty jsou vyučovány v angličtině a z celkem čtyř kurzů si student mohou vybrat jeden až tři. Nabízené kurzy při letní škole CESP 2017 jsou:

  • Podnikání,
  • Mezinárodní marketingové komunikace s důrazem na střední Evropu,
  • Evropská kulturní historie a její dopad na střední Evropu,
  • Mezinárodní obchod v globálním prostřední.

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) v roce 2017 pořádá tři letní školy pro mezinárodní studenty.

Čtyřtýdenní škola organizovaná Katedrou románských jazyků je vyučována ve španělštině a nese název „Relacoines Comerciales entre América Latina y la Unión Europea“. V červnu 2017 bude probíhat pro dvě skupiny mexických studentů. Program této letní školy sestává ze dvou kurzů: Obchodní vztahy mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unií Mezinárodní obchod a mezinárodní politika.

Druhou letní školu pod záštitou FMV, s názvem „Development along the New Silk Road: China and the CEE“ pořádá Centrum asijských studií. Pro studenty partnerských univerzit – předně z Čínské lidové republiky a Jižní Korey – je od 8. do 24. července připravena řada přednášek a workshopů, které povedou učitelé Fakulty mezinárodních vztahů i experti z praxe napříč různými obory. Jejich cílem bude přiblížit účastníkům letní školy reálné možnosti, které vyvstávají s postupnou implementací projektů iniciativy Nové Hedvábné stezky, jejich potenciál pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, včetně historického podtextu a širších souvislostí vzájemných vazeb.

Třetí letní školu FMV pořádá Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací.

Multimediální laboratoř Fakulty informatiky a statistiky VŠE pořádá letos již 3. ročník kreativní a praktické Letní školy multimédií (LŠMM). Probíhat bude v termínu od 24. července do 5. srpna a její účastníci se během jednoho nebo dvou týdnů naučí vytvořit multimediální obsah pro klasické promo digitální formáty jako facebookovou stránku, YouTube, mailing a bannerovou reklamu. LŠMM zajišťují vyučující oboru Multimédia v ekonomické praxi z Multimediální laboratoře FIS VŠE a také s odborníci z praxe. Otevřena je začátečníkům a mírně pokročilým zpracovatelům multimédií z řad studentů středních a vysokých škol, ale i pracujícím, a to bez věkového omezení.